We Say Welcome to Talent

NTM-centralen ordnar tre tillfällen i österbotten där vi fördjupar oss i teman som arbetsrelaterad invandring och rekrytering av utländska experter. Kom med!

OBS! Tillställningen har omvandlats till virtuell på grund av nuvarande covid19 -situation. Evenemang ordnas via Microsoft Teams. Länken skickas till de anmälda per e-post.

Vad betyder arbetsgivarbild eller ett gott arbetsgivarskap? Hur kan företaget hitta kompetent arbetskraft, när konkurrensen om experter är hård både i hemlandet och även globalt? Hurdant stöd erbjuder de lokala aktörerna för att utveckla mångfalden i rekryteringarna?  

Välkommen till ett informations- och diskussionsevenemang där vi fördjupar oss i teman som arbetsrelaterad invandring och rekrytering av utländska experter. Vi berättar om de offentliga tjänster som står till buds och som stöder rekryteringen av internationell arbetskraft, om etablering och introduktion av mångfald i arbetsgemenskaper. Även aktuella lokala aktörer deltar i evenemanget.  

Under programmet önskar vi att ni lyfter fram egna erfarenheter, behov och önskemål gällande aktuella teman. Vi som arrangerar evenemanget deltar i många nätverk där vi kan föra vidare era konkreta önskemål om hur rekryteringsutmaningarna kunde lösas.   

Vi ordnar fyra lokala virtuella tillställningar tillsammans med de lokala aktörerna, regionala utvecklingsbolag och Österbottens handelskammare. Välj just den tidpunkt och ort som passar dig.  

 • Jakobstad 18.1.2022 kl. 9-11 
  Microsoft Teams
 • Närpes 21.1.2022 kl. 9-11 
  Microsoft Teams
 • Karleby 25.1.2022 kl. 9-11 
  Microsoft Teams
 • Vasa 26.1.2022 kl. 9-11 
  Microsoft Teams 

Välkommen med i diskussionerna och utvecklingsarbetet!  

Anmälan sker via denna länk senast en dag före evenemanget. 

Till dem som anmält sig skickas detaljerat program i början av januari. 

We say welcome to Talent -evenemangen är en del av TE-byråernas riksomfattande Imago-projekt, där man under år 2022 erbjuder utbildningar och verkstäder för att utveckla arbetsgivarbilden, det goda arbetsgivarskapet och en mera mångsidig rekrytering.