”Vi har bara en bil”

För fembarnsmamman Josefin Holmlund i Kronoby är hållbarhet viktigt, det syns bl.a. i hur familjen färdas.

Josefin och Wintra Holmlund

Vi har bara en bil, men helt utan bil klarar vi oss inte p.g.a. släkt och vänner som bor en bit bort och avsaknaden av kollektivtrafik. Familjens andra ”bil” är cykelvagnen, som Josefin transporterar barnen till och från dagis med varje dag. Färdsträckan med jobb och dagis blir totalt 7,5 km.

Familjen väljer att färdas hållbart för att de vill spara på miljön och för att det ofta kan vara bättre för hälsan. ”Om vi skulle skaffa en till bil för de där dagarna när det är riktigt kallt eller riktigt dåligt väder, så det blir ju snabbt att då tar man den där bilen ändå, fastän man bara är lite sen eller lite trött”, säger Josefin.

Vid längre resor färdas familjen med tåg. ”Det är lite dyrare men det är ju också en upplevelse för barnen att åka med något annat än bil och så behöver man inte fundera på om bilen far sönder”, berättar Josefin.

Vi Cyklar – Cykelkampanjen i Jakobstadsregionen håller paus under juli och fortsätter i augusti. I juli månad fortsätter vi i stället att dela hållbarhetsberättelser från regionen, och den här gången får ni ta del av invånarnas hållbarhetsberättelser. Dessa är tänkta att fungera som inspiration och påminna att det lilla vi gör i vår vardag kan göra skillnad.