Under fjolåret grundades 117 företag via Concordia

Den allmänna försiktigheten i samhället avspeglas i antalet grundade företag via Concordias tjänster. Under år 2023 grundades 117 nya företag i Jakobstadsregionen, vilket är färre än tidigare år. Under senare år har det i genomsnitt grundats 160 nya företag årligen, sett i ett längre perspektiv. I hela Österbotten grundades under fjolåret 322 företag.

– Allmänt taget kan man ändå säga att vi har en god företagaranda och det grundas många nya företag i vår region. Speciellt roligt är att många unga grundar företag, säger företagsrådgivare Kari Myllymäki.

Fördelat på Concordias ägarkommuner är antalet nygrundade företag 2023 Jakobstad 54 (48 år 2022), Pedersöre 20 (25 år 2022), Nykarleby 12 (16 år 2022), Larsmo 19 (22 år 2022) och Kronoby 12 (11 år 2022). Flest företag har grundats inom följande branscher: reparation av motorfordon (9), konsulttjänster (7), byggtjänster (6), uthyrning av arbetskraft (5) och städtjänster (5).

– Företagsamheten i Jakobstadsregionen är mycket mångsidig och livskraftig. Entusiasmen, entreprenörsinställningen och ett aktivt nätverkande är enligt mig de viktigaste faktorerna till att vår region klarar sig bra. Att skapa nya företag är viktigt, men minst lika viktigt är att satsa på att upprätthålla konkurrenskraften hos befintliga företag och skapa möjligheter för entreprenörskap satsa på i vår region, säger företagsrådgivare Sanna Kankaanpää.

Den som funderar på att bli företagare kan med fördel vända sig till Concordia för att diskutera och få råd. Rådgivningen är gratis. Många börjar som deltidsföretagare vid sidan om ett lönearbete. Det är ett bra sätt att pröva på den egna affärsidén och att skaffa sig erfarenhet om företagande.

Här kan du bekanta dig med våra tjänster.