Tematorsdag @Jakobstads Stadsbibliotek 7.4

Välkommen på en temadag med föreläsningar, diskussioner och massor av praktiska tips torsdagen den 7.4.2022. Evenemanget är tvåspråkigt och öppen för alla intresserade.

Hållbart, mätbart och klimatsmart – den lokala klimatstrategin i praktiken.

Program

13.00 Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030

Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdschef på staden Jakobstad, och Malin Lindholm, projektledare på Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

13.40 Motionen om att uppdatera klimatstrategin. Jacob Storbjörk m.fl.: 4.2.2019/158/2019.

En fullmäktigemotion i Jakobstad som gick i regeringsprogrammets anda – Riksdagsassistent Jacob Storbjörk

13.50 Klimatneutrala Vasa 202X – i samarbete, Hiilineutraali Vaasa 202X – yhteistyössä

Mika Hakosalo, staden Jakobstads nyvalda stadsutvecklingsdirektör- Pietarsaaren kaupungin vastavalittu kaupunkikehitysjohtaja

14.30 Kotitalouden energiankulutus

Lea Hämäläinen, projektipäällikkö, Thermopolis Oy. Energiaviraston rahoittama Alueellinen energianeuvonta yhteistyössä Motivan kanssa.

15.10 Kaffepaus – Kahvitauko

Under kaffepausen visas en powerpoint-presentation om EUmissions på stora DigiTVskärmen. lsolla DigiTVnäytöllä on katsottavissa EUmissions powerpoint­esitys kahvitauon aikana

15.30 Energieffektivering av en offentlig fastighet; Case biblioteksfastigheten

Mattias Thors, Fastighetsdisponent Tf. Husbyggnadschef och Denis Snellman Teknisk disponent vid staden Jakobstad. Ett samarbete med Lars Edberg, belysningsexpert från Lem-Kem som kommer att berätta om minskade utsläpp samt förnyande av LED belysningen.

16.10 Hur kan man turista hållbart i Jakobstadsregionen?

Michelle Björkholm, projektledare, Sustainable tourism-projektet på Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia

16.40 Hållbar turism; Case Jakobstads museum , Kestävä matkailu; Case Pietarsaaren museo

Carola Sundqvist, museichef vid Jakobstad museum , museopalvelupäällikkö Pietarsaaren museo

17.00 Kaupunginkirjaston projekti Vihreä nurkkaus ja kirjaston Ekokompassi sertifikaatio

Piritta Sjöblom, kirjastovirkailija, vihreän seurantaprojektin työryhmän vetäjä.