Staden Jakobstads hållbarhetsberättelse

Staden Jakobstad tar upp i sin hållbarhetsberättelse hur man satsat på att förnya gatubelysningen i staden till mera energisnåla alternativ.

I Jakobstad har kommunaltekniska avdelningen vid Centralen för tekniska tjänster under ett par års tid investerat ca 250 000 € årligen i att byta ut gammal gatubelysning till betydligt energisnålare och klimatvänligare LED-belysning. Förutom att åtgärda ställen som på grund av trafiksäkerheten behöver ny belysning försöker vi även byta belysning på hela bostadsområden, ifjol fick hela Björnviken ny LED-belysning och i år får stadsdelen Killingholmen ny belysning. Även stadens upplysta motionsspår kommer att få ny LED-belysning i år. 

Nyligen har Staden Jakobstad bytt bort en gammal fossildriven tjänstebil till en miljövänlig elbil, ytterligare en tjänstebil står på tur att bytas detta år endera till en elbil eller en laddhybrid.

#hållbarajakobstadsregionen #klimatgärningar #hållbarhetsberättelser #stadenjakobstad


Jakobstadsregionens klimatstrategi och färdplan för cirkulär ekonomi

Vill du ta del av vad annat Jakobstadsregionens kommuner gör för klimatet? Bekanta dig då med den gemensamma klimatstrategin för Jakobstadsregionen som du hittar här.

Mera information om det gemensamma klimatarbetet hittar du här

Företagen är också en viktig part i klimatarbetet – Se vad man som företag/företagare kan göra för miljön här och ta del av Österbotten ställer om – färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi.