Spillpool i Jakobstadsregionen

Under Hållbarhetsveckan i september ordnade Concordia en inspirationsfrukost med omställningsaktivisten Isabelle McAllister. Under den förmiddagen föddes idén om en spillpool, alltså ett forum där företag kunde dela med sig av olika typer av spillmaterial.

Som ett första led i detta hyrde vi i början på december en elbuss och samlade en intressant blandning av representanter för regionens tillverkande företag, kreatörer och utvecklare till en spillpoolsbussresa. Under dagen hann vi besöka fem företag i regionen som frikostigt delade med sig av sitt spill. Bussresenärerna fick sen gräva, känna, visionera och fundera vad man kunde göra av de överblivna resurserna.

Under dagen hann vi besöka Fluid-Bag, Brisa, After Eight, Elsa Möbel och Essma innan vi avrundade resan med lussebullar. Den samlade bedömningen av dagen var tydlig – det här borde vi göra oftare!

– Det var verkligen inspirerade att se hur kreativiteten och idéerna flödade, konstaterar Tomas Knuts och Malin Fleen, som fungerade som reseledare under dagen.

Hållbarhetsarbetet görs tillsammans

Hållbarhetsarbetet behöver göras tillsammans och att dela med sig av sina arbetssätt, idéer och spillmaterial är ett bra exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Avfall är ju bara resurser på fel plats, konstaterar Knuts och Fleen som ser fram emot fortsatta diskussioner om en spillpool i Jakobstadsregionen.

Tomas Knuts

Projektledare CIT – Circular Insight & Transitions
tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi
+358 10 239 7560

Malin Fleen

Projektledare DeCiDe – Developing Circular Design
malin.fleen@concordia.jakobstad.fi
+358 10 239 7565