Samarbetsroboten är en snabb och produktiv assistent

RoboXX-projektet utvecklar med hjälp av robotteknik demonstrationslösningar i samarbete med företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. Robotar kan hjälpa till med exakta, farliga och repetitiva uppgifter, vilket frigör arbetskraft för andra uppgifter.

Moderna samarbetsrobotar kan utföra ett brett spektrum av uppgifter, genom att byta verktyg kan samma robot slipa, polera, byta eller flytta delar, skruva eller till och med svetsa efter behov. De gör det också möjligt att snabbt och lönsamt producera små serier, vilket förbättrar företagens produktivitet och konkurrenskraft.

Företagen utvecklar tillsammans demonstrationslösningar för robotteknik

Antalet olika lösningar och leverantörer av robotteknik har vuxit i en svindlande takt och inget slut är i sikte. Det kan vara en utmaning att navigera i hårdvarudjungeln och det skulle vara enklare om lösningarna kunde utformas och testas i förväg. Det är här kan experterna hjälpa till med i det ERUF-finansierade RoboXX-projektet som är ett samarbete mellan Centria och Optima i Mellersta Österbotten och Österbotten. Vi kartlägger företagens behov och ger information om tillgängliga lösningar. Genom att delta i projektets workshops och samutveckla demolösningar kommer företagen att få information som hjälper dem att lösa utmaningar i sin produktion och planera sina framtida inköp av utrustning. På så sätt undviks tidsödande och kostsamma felinvesteringar.

– När företagets behov är tydliga kan vi hjälpa till att hitta lämpliga finansieringskällor och ge råd om hur man ansöker om finansiering, säger Kari Myllymäki, företagsrådgivare på Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia. Även där ser man utvecklingen av robotik och automation som en mycket viktig konkurrensfaktor för företagen och regionen som helhet.

Concordia är med som både samarbetspart och finansiär i projektet.

Vill du ha mer information om tillämpningen av robotik och automation i ditt företags produktion eller vill du delta i samutveckling? Kontakta då experterna från Centria och Optima för att diskutera mera.

Jimmy Nymark, FUI-expert, Centria. Telefon: +358 50 5934 023

Juha Tienvieri, Robotikexpert, Optima. Telefon: +358 44 7215 218

Nedan kan du ta del av en presentationsvideo för RoboXX-projektet.