Regionens klimatstrategi berör alla

Jakobstadsregionen har fått en ny klimastrategi som sträcker sig till 2030. Strategin är en plan på hur regionen ska bli mera klimatsmart och hållbar.

Jakobstadsregionen har en ny klimatstrategi, som omfattar alla fem kommuner i regionen. Nu gäller det för oss att ”arbeit i laag”.

Under den senaste tiden har diskussionerna om klimatet gått på högvarv. Det är inte så konstigt med tanke på det budskap som FN:s klimatpanel IPCC framförde i sin senaste rapport.

I rapporten framgår att förändringarna i jordens klimat är extrema, snabba och att de intensifieras. Rapporten visar att koldioxid är den främsta orsaken till klimatförändringen, och att det är pga. människan som förändringen har gått i den riktning som den har gått. Det betyder också att mänskliga handlingar kan avgöra klimatets framtid. 

Rapporten visar på en dyster framtidsbild. Samtidigt finns redan kända lösningar för att bromsa klimatförändringen. IPCC-rapporten visar med all tydlighet att även den enskilda invånarens och medborgarens val och levnadsvanor har betydelse för att minska koldioxidutsläppen. Visste du att av det årliga matsvinn som uppstår i hemmen och i restaurangerna i Finland uppskattas Jakobstadsregionens invånare stå för ca. 50 kg per person. Där och på andra områden kan vi alla göra skillnad.

När vi ställer om till ett hållbart och klimatsmart samhälle har kommunerna en nyckelroll. Kommunerna kan visa vägen, vilket Jakobstadsregionens städer och kommuner (Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby) gör genom en ny godkänd klimatstrategi för regionen. Regionens klimatstrategi sträcker sig till 2030 och är en plan på hur regionen ska bli mer klimatsmart och hållbar. I strategin finns målsättningar och åtgärder baserat på regionens största utmaningar. De största utmaningarna finns inom sektorerna jordbruk, vägtrafiken och uppvärmning av byggnader. Jordbruket är dock även en del av lösningen.

Klimatstrategin fokuserar på att ta fram åtgärder för att minska regionens utsläpp och klimatavtryck, samt därtill främja biologisk mångfald och anpassa oss till de konsekvenser som klimatförändringen leder till.

Finland har målsättningen att vara klimatneutralt 2035. I regionen strävar vi mot samma mål och vi vill vara i framkant. Från 2007 till 2019 har växthusgasutsläppen i regionen minskat med 17 %. Vi kan enligt prognosen minska vårt klimatavtryck med 76 % till 2030, om vi lägger i en högre växel och jobbar enligt strategin. Olika klimatåtgärder kan gynna både klimatet och leda till bättre hälsa och mer pengar i plånboken. Om vi till exempel cyklar mera främjar vi hälsan och sänker våra bensinutgifter.

Klimatstrategin berör alla och vi uppmuntrar till kreativitet och mod att testa nya lösningar. Företagen har enorma möjligheter att bidra till nya lösningar som marknaden efterfrågar. Företagen kan t.ex. visa sitt engagemang för regionens klimatmål genom att underteckna ett klimatkontrakt som utarbetats för regionen. Klimatkontraktet hittas HÄR.

Alla våra val har betydelse, och klimatstrategin ska genomsyra allt och alla. Nu fortsätter vi arbeit i laag.

KLIMATSMARTA TIPS
Så här kan du bidra i regionens klimatarbete

  • Så här kan du bidra i regionens klimatarbete:
  • Fråga dig själv innan du köper något, behöver jag det här eller villhöver jag?
  • Cykla eller promenera mera
  • Övergå om möjligt till miljövänligare uppvärmning och fordon
  • Minska matsvinnet
  • Inspirera andra genom att berätta om dina klimatsmarta gärningar
  • Ställ dig själv frågan: behöver jag äga allt själv eller kan jag hyra eller samanvända den?