Över 300 000 euro till AIP:s och Concordias samarbetsprojekt – möjliggör storsatsning på cirkulär ekonomi

Pressmeddelande 1.12.2023

Alholmen Industrial Park (AIP) vill bli en föregångare inom cirkulär ekonomi och söker nu en projektledare

Alholmen Industrial Park (AIP) har som mål att bli en ekoindustripark som fokuserar på export och cirkulär ekonomi och vill dessutom bli den mest attraktiva industriparken i Finland. För att uppnå visionen krävs att AIP-områdets arbete med cirkulär ekonomi samordnas. Denna vision har nu tagit ett stort steg framåt i och med godkännandet av projektet ACEP (Alholmen Circular Economy Platform).

ACEP-projektet har som mål att förverkliga AIP:s tidigare utarbetade koncept för cirkulär ekonomi samt att stärka befintliga företag på industriområdet, samtidigt som man vill locka dit nya företag. Det finns i dag 8 industriföretag och 53 tjänsteföretag i området och dessa sysselsätter omkring 2000 personer. Projektet har en finansiering på 328.000 euro och ska öka livskraften i AIP-området, men också i hela Österbotten, och samtidigt stöda befintliga arbetstillfällen och skapa nya i regionen.

– Den gröna omställningen kommer att vara en central del av utvecklingsarbetet i AIP under de kommande åren, och den cirkulära ekonomin är en naturlig del av detta. Fram till år 2030 siktar AIP till exempel på att ha noll deponerat avfall i regionen, säger Tommy Björklund, ordförande i AIP:s styrelse.

Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia och Alholmen Industrial Park söker nu en projektledare för det tvååriga projektet. I projektledarens arbete ingår bland annat att förverkliga de åtgärder som definieras i projektet och skapa nya nätverk. Projektet finansieras av Österbottens förbund via Fonden för rättvis omställning (FRO) och är det första österbottniska projektet som får FRO-finansiering. FRO-finansieringen har som mål att stödja diversifieringen av regionens ekonomiska struktur och utvecklingen av nya affärsmöjligheter.

– Utvecklingen av industriområdet i Jakobstad är viktig för hela vår region. Projektet möjliggör användning av förnybar energi och kommer säkert att skapa synergier på ett stort område, säger Daniela Mårtenson, VD för Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia.

Tilläggsuppgifter:

Daniela Mårtenson, vd Concordia

daniela.martenson@concordia.jakobstad.fi eller tfn 040-736 6239

Tommy Björklund, styrelseordförande AIP

tommy.bjorklund@balticyachts.fi eller tfn 050-593 9175