AIP:n ja Concordian yhteistyöhankkeelle yli 300.000 euroa kiertotalouden kehittämiseksi Pietarsaaressa

Alholmen Industrial Parkin (AIP) tavoitteena on kehittyä kiertotalouden edelläkävijäksi ja hankkeeseen etsitään projektipäällikköä

Lehdistötiedote 1.12.2023

Alholmen Industrial Parkin (AIP) tavoitteena on tulla tunnetuksi vientiin ja kiertotalouteen keskittyvänä ekoteollisuuspuistona ja samalla Suomen houkuttelevimpana teollisuuspuistona. Vision toteutuminen vaatii kiertotaloustyön systemaattista koordinointia AIP-alueella ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä visio on nyt ottanut suuren harppauksen eteenpäin ACEP (Alholmen Circular Economy Platform) -hankkeen hyväksynnän myötä.

ACEP-hankkeen tavoitteena on toteuttaa AIP:lle aiemmin laadittu kiertotalouskonsepti alueen kehittämiseksi sekä vahvistaa alueella olevien yritysten toimintaa ja houkutella alueelle uusia yrityksiä. Alueella toimii 8 teollisuus- ja 53 palveluyritystä, jotka työllistävät noin 2000 ihmistä. 328.000 euron suuruinen hanke kasvattaa paitsi AIP-alueen, myös laajemmin Pohjanmaan elinvoimaa, sekä tukee työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä seudulle.

– Vihreä siirtymä tulee olemaan keskeisessä osassa kaikessa AIP:n tulevien vuosien kehitystyössä, ja kiertotalous on luonnollinen osa sitä. AIP:n tavoitteena on esimerkiksi, että vuoteen 2030 mennessä alueella ei synny lainkaan kaatopaikalle päätyvää jätettä, sanoo Tommy Björklund, AIP:n hallituksen puheenjohtaja.

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia ja Alholmen Industrial Park etsii nyt projektipäällikköä kaksivuotiseen hankkeeseen. Tämän kiertotalouskehittäjän tehtävänä on mm. toteuttaa hankkeessa määriteltyjä toimenpiteitä ja rakentaa uusia verkostoja. Hankkeen rahoittaa Pohjanmaan liitto Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kautta. Hanke om ensimmäinen JTF-hanke Pohjanmaalla. JTF-rahoituksella tuetaan alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

– Pietarsaaren teollisuusalueen kehittäminen on tärkeää meidän koko seudulle. Hanke mahdollistaa uusiutuvan energian hyödyntämisen ja luo varmasti synergioita suurelle alueelle, Daniela Mårtenson, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordian toimitusjohtaja sanoo.

Lisätietoja:

Daniela Mårtenson, toimitusjohtaja Concordia

daniela.martenson@concordia.jakobstad.fi tai puh 040-736 6239

Tommy Björklund, hallituksen puheenjohtaja AIP

tommy.bjorklund@balticyachts.fi tai puh 050-593 9175