Kunskapsutbyte kring cirkulär ekonomi och hållbarhet

Denna vecka fick Jakobstadsregionen chansen att medverka i Cradlenets webbinarium ”Möt fem projekt för hållbar och cirkulär samhälls- och affärsutveckling”, där fokus låg på att utbyta erfarenheter och resultat från de hållbarhetsprojekt som genomförts och genomförs i såväl Jämtland som Österbotten.

Från Jakobstadsregionen lyfte vi fram färdplanen Österbotten ställer om, konceptualiseringen av Hållbara Jakobstadsregionen som attraktionskraft samt gav en inblick i våra kommande projektspår och fokusområden.

Det vi kunde konstatera var att vi på båda sidor av Bottenviken handskas med samma utmaningar och möjligheter, många tangeringspunkter mellan våra pågående projekt hittades. Näringslivet är såväl i Jämtland som Österbotten och Jakobstadsregionen, aktivt med och engagerade i omställningsarbetet.

Vi ser framemot utökat utbyte med våra gelikar i såväl Jämtland som övriga Sverige. Vi har mycket att lära av varandra!