Kreativitetens Kraft! -seminariet fyllde Rotundan i slutet på november

Kolumn i ÖT 12-2023

Jakobstad och Jakobstadsregionen har ett starkt kulturliv hör jag ofta sägas. Jag säger det själv allt som oftast. Vet jag vad jag pratar om? Skall jag vara helt ärlig kanske inte. Åtminstone ser jag ett behov av att fördjupa insikterna.

Visst vet jag att Campus Allegro med sina kulturutbildningar inom Wava, YA Och Novia skapar en unik helhet som både lockar studerande och formar ett kulturutbud som få städer och regioner av samma storlek kan erbjuda. Jag vet också att antalet föreningar per capita är högt och regionbon kan välja mellan över 1600 olika föreningar att spendera sin fritid i. Jag har en aning om att det ute i byarna och städerna finns musikproducenter som toppar finska exportlistor. Dessutom har jag en känsla av att allt fler kreativa människor med konst- eller kulturutbildningar i botten i dag finns ute i näringslivet, där kreativitet definitivt är en del av att skapa innovationer och grön omställning.

Visste ni att kulturen utgör 3,3% av Finlands BNP eller att de 1,2 mrd euro som ges i statliga kulturbidrag skapar ytterligare 13 mrd euro i produktion? Du och jag – hushållen, spenderade 2021 5,7 mrd privata euron på kultur. Dessutom ger kulturen över 3 mrd euro i inkomstskatter och skatteliknande avgifter till den offentliga sektorn. Med en mindre dipp under pandemiåren är det dessutom så att produktionsvärdet på kultur ökar. Detta och annat togs fram av Annika Lyytikäinen från branschorganisationen Kulta r.f., som gästade Rusk-festivalen och seminariet ”Kreativitetens kraft” härom veckan.

När vi tittar på kultursektorn som privat näringsidkande finns det i Jakobstadsregionen över 320 privata företag inom de 16 branschkoderna inom sektorn. Hit räknas också sport och motion, privat biblioteksverksamhet, museer samt spel- och vadslagning. Knappt 40 av företagen är aktiebolag som omsätter knappt 5 miljoner euro. Nästan 300 av företagen är alltså mikro- och småföretag där omsättning inte rapporteras. Av de 320 företagen finns ca. hälften på området artistisk verksamhet samt litterärt och konstnärligt skapande och hälften på området sport och idrott. Regionen har 7 privata utövare av museiverksamhet och 15 företag som ger stödtjänster till kulturbranscherna. Tjugoåtta av företagen driver anläggningar, främst inom sport och motion. Imponerande!

Förutom detta har vi all den verksamhet som inte är privat företagande. Arbetar-instituten, föreningslivet med allt från körer till band, teatrar och motion eller sport. Vi har utbildningsanordnare på alla tre utbildnings-stadier, församlingarna och varför inte café, restaurang- och nattlivet, som alla bidrar till att bygga vår kultur. Kommunerna bidrar också med en hel del kultur på olika sätt. Ännu mer imponerande.

På seminariet fick vi höra en intressant diskussion med Janne Hyöty och Victor Sågfors kring den växande musikexporten till Japan, där Österbotten och vår region genom ett långt och idogt arbete, skapat en internationell musikexportsaga. Vi fick insikter i hur Interreg Aurora-projektet Bothnia Business Heritage söker det industriella kulturarvet tillsammans med dagens näringsliv runt Bottenviken och hur Mirka ser på behovet av kreativitet och innovation i projektet Shape. Finland byggdes upp av ingenjörerna, internationaliserades med juristerna och nästa gruppering i styrelserummen kommer att vara humanisterna och generalisterna, konstaterade Martin Granholm på seminariet.

Så kultur och kreativitet är definitivt något att slå vakt om och förstå bättre när vi bygger vidare på regionens livskraft och livskvalitet. Kultur, konst och kreativitet har definitivt sitt egenvärde. Men det finns kanske också en möjlighet i att bygga broar mellan kultur, konst, det privata näringslivet och det offentliga för att bättre kunna tackla de utmaningar vår värld står inför. Kultur är mångfasetterat och definierar gemenskaper och bygger våra identiteter. Kreativiteten är en kraft att räkna med.

Fredrik Sandelin
Regionutvecklare