Jakobstadsregionens företag skapade synlighet i Uleåborg! 

Tillsammans med 15 företag och organisationer genomförde Jakobstadsregionen en helt egen rekry-mässa i Uleåborg 30.11-1.12.2022. Under dagarna hade vi runt 200 besökare med ett uttalat intresse för våra företag, vår arbetsmarknad och Jakobstadsregionen. Rekrymässan var ett pilotprojekt för att utvärdera hur vi kan göra egna attraktionsnedslag utanför den egna regionen.  

”Skall vi lyckas med den tillväxt som näringslivet visar vägen för med starka investeringar och framtidstro, måste vi synas i finskspråkiga Finland”, anser regionutvecklare Fredrik Sandelin och håller också fram vikten av kommunernas och städernas ansvar för resten av paketet – boende, småbarnspedagogik, utbildning och fritid. Vi har allt detta och jobben i regionen men behöver satsa mera på att marknadsföra oss.

Aktiva mässbesökare

Med tanke på att de 200 besökarna medvetet valt att titta in och bekanta sig med en potentiell målregion, får vi vara nöjda med besökarantalet. Företagen hade mycket att erbjuda både i egna montrar och i de pitchar som ingick i programmet. Vi vill rikta ett stort tack till alla företag och organisationer som kom med oss till Uleåborg!

Besökarna på mässan tog god tid på sig och i en jämn ström hos utställarna fördes diskussioner som verkade gå på djupet. Kontakter skapades och en del utnyttjade också möjligheten till personliga möten med företagen. 

Mässan har marknadsförts genom en omfattande marknadsföringskampanj i sociala medier för målgruppen i Uleåborgsregionen, radio- och digital media-marknadsföring samt utskick till studerande och arbetslösa. Uleåborgsregionen har ett befolkningsunderlag på över 270 000 invånare, en studerandevolym på över 20 000 från hela norra Finland och en betydligt högre arbetslöshet än i Jakobstadsregionen vilket betyder över 10 000 potentiella arbetslösa att attrahera.  

Fredrik Sandelin

Regionutvecklare
fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi
+358 10 239 7554