Jakobstadsregionen är en stark kulturbärare – låt oss bli ännu bättre!

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia har under det senaste halvåret varit medarrangör på två kulturseminarier med totalt 150 deltagare. I höstas ordnades seminariet ”Kreativitetens kraft” i samband med RUSK-festivalen. Senaste vecka var det dags för ”Offentlig konst seminarium. Fluff, lull-lull eller kulturplanering som regional möjlighet?”

Båda ordnades på Campus Allegro i Jakobstad som på många sätt är en stark vagga för konsten och kulturen i regionen. Men vi får inte glömma att kulturen finns på ett så mycket bredare plan. Över 1600 föreningar och mer än 320 företag som omsätter närmare 5 miljoner euro årligen visar just detta. Sedan tillkommer utbildning på grundläggande nivå samt andra och tredje stadiet för att inte tala om vikten av arbetarinstituten som kulturbärare.

Två tydliga budskap har framkommit på seminarierna. Kulturen är stark i Jakobstadsregionen både som bransch och genom utbildning som erbjuds och vi behöver bli bättre på att lyfta kulturen både som yrkesbransch och genom att visa på den sociala hållbarhet kulturen bygger. Det andra budskapet är att staden Jakobstad och kanske också övriga kommuner borde få till stånd kulturplaner – en politisk vilja att ta vara på och utveckla konst och kultur. Regionens utvecklingsbolag Concordia kan och vill gärna vara en aktiv del i att lyfta temat. Den som vill fördjupa sig, kan med fördel ta del av vad lokalpressen skrivit kring evenemangen.

Fredrik Sandelin
Regionutvecklare
+358 44 324 3435 / fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi