Inbjudan till EMIGRATION EXPO (Houten, HOLLAND) 1-2.4.2023

Jakobstadsregionen åker till Emigratiebeurs Expo i Holland 1.-2.4.2023! Företag i regionen, välkomna med till det största utvandringsevenemanget i Europa.

Evenemanget besöks årligen av ca. 11 000 arbetssökande eller experter som funderar på att flytta utomlands för att arbeta.
Finland deltar i mässan med en egen avdelning #FinlandWorks. Österbottens och Mellersta Österbottens Talent Coastline -ekosystem gällande arbets- och utbildningsbaserad invandring representeras på mässan av Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia samt Eures-sakkunnig i Österbotten och i Mellersta Österbotten.

Företag, vill du som arbetsgivare vara synlig bland Emigration Expos arbetssökande?

Talent Coastline erbjuder som en del av FinlandWorks-avdelning till arbetsgivarna i Österbotten och Mellersta-Österbotten möjlighet att nå potentiella arbetstagare från Holland.
Du kan meddela oss om din lediga arbetsplats och förmedla en platsannons, och vi sköter synligheten på mässan för dig utan avgift. Vi bistår enligt behov med utarbetandet av en engelskspråkig platsannons. Synligheten främjas bl.a. genom FinlandWorks -mässavdelning, evenemangets internetsidor, WorkInFinland-sidorna och sociala medier.
Du kan också själv delta i mässan och representera din egen organisation på FinlandWorks-avdelning. Det uppbärs ingen separat avgift för deltagandet i mässan men organisationen svarar själv för sina egna inkvarterings- och resekostnader.

Vad gör Talent Coastline och vem kan man fråga?

Talent Coastline -ekosystemet är en form av frivilligt samarbete och partnerskap för aktörer och företagsfält. Samarbetets och partnerskapets målsättning är att utveckla Talent Boost-åtgärder inom området Österbotten och Mellersta Österbotten. Ekosystemet arbetar för att stöda och främja internationella rekryteringar, arbetsgemenskaper som internationaliseras och verksamhetsfält med mångfald, så att regionen och företagen förblir livskraftiga. Talent Coastlines mässteam reser till Emigration Expo för att söka nya talanger till företag och arbetsgivare inom vårt område. Det är lätt att få synlighet på mässan: kontakta Talent Coastlines mässteam och berätta om dina rekryteringsbehov. Det enda som behövs är en platsannons, sedan sköter teamet om marknadsföringen av just din platsannons på mässan – helt avgiftsfritt. I evenemangsdeltagande ingår även förhandsmarknadsföring och där publiceras även platsannonsen på eventportalen.

– Det finns betydande utmaningar med tillgången på arbetskraft i Österbotten och i Mellersta Österbotten. Dessutom är det många nya projekt och investeringar på gång inom området. Internationella rekryteringar är nödvändiga för att man ska kunna lösa företagens arbetskraftsbehov, betonar integrationschef Emine Ehrström vid NTM-centralen i Österbotten.  

Talent Coastlines mässteam kartlägger företagen i regionen som är villiga att delta i mässan i Holland. Företaget kan alltså delta i mässan och representera sin egen verksamhet på Finland Works-avdelningen. Företag som deltar betalar endast sina egna rese- och övernattningskostnader.  Det är avgiftsfritt att delta i mässan.

-  Också gällande lediga arbetsplatser lönar det sig att kontakta oss med låg tröskel. Vi sköter främjandet av uppgifternas synlighet bland sakkunniga och strävar efter att arbetsgivarna får potentiella sökande, bland vilka de förhoppningsvis hittar den rätta, konstaterar Richard Lähteenmäki, projektchef vid Talent Insights-projektet vid Kristinestads näringslivscentral.    

På mässan marknadsförs vid sidan om arbetsplatser också olika möjligheter gällande boende, livet i övrigt och studier i Österbotten och i Mellersta Österbotten.

-Hur det är att bo och leva, hurdana tjänster och fritidsmöjligheter det erbjuds är viktiga attraktionsfaktorer förutom själva arbetsplatserna, när vi försöker nå nya experter. Vårt område erbjuder utomordentliga möjligheter att bygga ett nytt hem och vardag, och vår vackra natur avviker avsevärt från hur det är i det tättbebyggda Holland, berättar Heidi Matinlassi, projektledare i Talent Insights-projektet från Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia. Hon deltog också då mässan ordnades på våren 2020.   

ANMÄL DITT DELTAGANDE GENOM ATT MEDDELA EN LEDIG ARBETSPLATS ELLER GENOM ATT RESA TILL MÄSSAN.
Heidi Matinlassi, projektledare Talent Insights, heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi, 050 433 8458
Eva Gädda, projektledare SeutukaupunkiREKRY, eva.gadda@concordia.jakobstad.fi, 010 239 7566

Marko Laukas, EURES-sakkunnig, marko.laukas@an-byran.fi , tfn. 0295 056 247  

Nyttiga länkar:

Jobs in Finland

EURES Finland