IMAGO-coachning hjälper bygga en starkare arbetsgivarimage

För vem?

IMAGO-coachningarna lämpar sig för företag oavsett bransch. IMAGOs kostnadsfria och praktiska coachning riktar sig till ledningen, HR och andra nyckelpersoner i små och medelstora företag på olika håll i Finland. IMAGO-coachningen har inga branschbegränsningar och de lämpar sig också för arbetsgivare inom den offentliga sektorn.

Företag som inte har några betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder (eller har en giltig betalningsplan för dem) och som utöver entreprenören sysselsätter minst en anställd kan ansöka om coachning.

Coachningar 2023

Det kostnadsfria IMAGO-coachningspaketet består av tre separata coachningseftermiddagar som genomförs under en tvåmånadersperiod (kl. 11–16). Under coachningarna fördjupar man sig i grunderna för en stark arbetsgivarimage och företagskultur, mångsidig rekryteringskompetens, hur man hittar och lockar till sig talanger med hjälp av marknadsföring, samt hörnstenarna för en lyckad rekryteringsprocess.

Framför allt vill IMAGO tända en positiv gnista i företagen som ger dem mod och förmåga att locka, introducera och engagera sakkunniga. Läs mer om innehåll, målsättningar och teman via denna länk

Tidtabell för coachningarna:

SVENSKA GRUPPEN 1

  • Coachningsdagar: 19.4, 9.5 och 31.5 kl. 11–16
  • Frivillig kamratsparrning 18.5 kl. 8.30–9.30

SVENSKA GRUPPEN 2

  • Coachningsdagar: 12.10, 3.11 och 16.11 kl. 11–16
  • Frivillig kamratsparrning 8.11 kl. 8.30–9.30

EGEN GRUPP FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN (PÅ FINSKA) (SEPTEMBER)

  • Coachningsdagar: 13.9, 3.10 och 8.11 kl. 11–16
  • Frivillig kamratsparrning 25.10 kl. 8.30–9.30

Kom med

Anmäl dig till IMAGO-coachningen genom att klicka på länk: https://share.hsforms.com/1_rKEQ4LKTN6N5jdyoqW1BQ391sn Anmälan till de finskspråkiga IMAGO-coachningarna hittar du via denna länk:

Coachningar genomförs i samarbete med AN-byrån, NTM-centralen och Aava & Bang. Coacharna är sakkunniga inom kommunikation, marknadsföring och HR från Aava & Bang.

Frågor

Är arbetskraftsfrågor aktuella hos er? Är ni intresserade av att höra mera om arbetsgivarimage och talangattraktion och vad görs kring dessa teman i Jakobstadsregionen? Vi står gärna till tjänst om ni vill bolla de här frågorna. Läs mer via vår hemsida och ta kontakt.