IMAGO-coachning hjälper bygga en starkare arbetsgivarimage

IMAGO-projektet stöder speciellt små och medelstora företag på olika håll i Finland som kämpar med bristen på arbetskraft. Projektet erbjuder avgiftsfria coachningar där företaget får stöd och praktiska verktyg för att utveckla arbetsgivarimage, rekryteringskompetens och hur leda en arbetsgemenskap med mångfald. Projektet koordineras av Birkalands TE-byrå, finansieras av programmet för mångfalden i arbetslivet och genomförs som en del i åtgärdsprogrammet Talent Boost.

Den svenskspråkiga coachningen kommer att organiseras i september. Närmare information meddelas senare. Men är du intresserad av att delta i de finska coachningstillfällena som arrangeras redan i maj-juni, läs mer här.

Den finskspråkiga coachningen börjar i maj och är riktade till företagsledningen och HR samt andra nyckelpersoner i små- och medelstora företag, inga branschbegränsningar. Coachningen arrangeras på distans och ca. 10-20 företag ryms med. Läs mer om programmet och anmälan via denna länk (på finska).

Har ni frågor eller funderingar kring detta så ta gärna kontakt med Heidi Matinlassi på Concordia: heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi eller ring +358 50 433 8458.


Vill du veta mera om vad som görs i Jakobstadsregionen kring arbetsgivarbranding och talangattraktion? Bekanta dig då med projektet Talent Insights vars målsättning är att öka tillgången på kompetent arbetskraft i Jakobstadsregionen.