Hållbarhetsrapportering intresserar

Förra veckan (10.4) samlades ett vetgirigt gäng företag och företagare till SOF-projektets andra workshop som handlade om det aktuella ämnet: hållbarhetsrapportering. För de flesta större företag är begrepp såsom CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och ESRS (European Stustainability Reporting Standard) bekanta termer, men vad dessa betyder i praktiken för små- och medelstora företag längre ner i leverantörskedjan låg bl.a. på agendan denna onsdag i Närpes. Till vår hjälp i att tolka dessa förkortningar och ge en lägesbild av vad man som mindre företag i Österbotten bör ha i åtanke gällande hållbarhetsarbetet, hade vi Tomas Knuts från Losvik & Flen samt Christoffer Granholm från EY.

Under eftermiddagen fick deltagarna en rejäl dos med nyttig information om vad som komma skall, hur CSRD-direktivet kommer att påverka dem samt vad man redan nu kan börja tänka på. En viktig insikt som företagen fick ta del av var behovet att avdramatisera hållbarhetsrapporteringen och att uppmuntra företagen att höra sig för till de intressenter som företaget har och lyssna in vad de har för tankar kring framtiden i allmänhet och hållbarhet i synnerhet.

En annan viktig punkt som lytes fram var den ökande betydelsen av social hållbarhet. Medan miljöhänsyn traditionellt har varit i fokus för hållbarhetsinitiativ, har nu sociala frågor börjat ta mer plats. Att göra en väsentlighetsanalys, där man bedömer vilka frågor som är mest relevanta för företaget, är avgörande. Det handlar inte bara om att uppfylla standarder, utan om att verkligen förstå och adressera de utmaningar och möjligheter som finns.

Vad är det värt att satsa på?

För de små- och medelstora företagen kan ett tips vara att snegla på ESRS-standarderna och se vilka teman som är mest relevanta för just deras verksamhet. Det handlar om att göra en påverkansbedömning och förstå hur företaget påverkar sin omgivning, både ekonomiskt och socialt men att också se vilka externa skeenden som påverkar företaget i sin tur. Genom att identifiera och hantera risker och möjligheter på ett proaktivt sätt kan företag positionera sig själva för långsiktig framgång med en ansvarsfull verksamhet.

Om ett företag har kartlagt verksamhetens miljöpåverkan, är medvetet om företagets väsentligaste hållbarhetsfrågor och teman, dokumenterat hur dessa hanteras, mäts och vilka de kort- och långsiktiga målen är, har redan kommit en bra bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetskommunikation på agendan som näst

Inom ramen för detta helösterbottniska projekt kommer vi att arrangera ett webbinarium i början av maj (6.5) kring hållbarhetskommunikation. Håll utkik i våra nyhetsbrev och på vår hemsida (händelsekalender) för anmälningslänk och detaljerat program. Evenemanget är öppet för alla!