Vastuullisuusraportointi kiinnostaa

Viime viikolla (10.4) utelias joukko pohjalaisia yrityksiä ja yrittäjiä kokoontui SOF-hankkeen toiseen työpajaan, joka käsitteli ajankohtaista aihetta: vastuullisuusraportointia. Useammille suurille yrityksille käsitteet kuten CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja ESRS (European Sustainability Reporting Standard) ovat tuttuja termejä, mutta mitä nämä käytännössä tarkoittavat alempana toimitusketjussa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille, oli muun muassa agendalla Närpiössä. Meillä oli Tomas Knuts (Losvik & Flen) ja Christoffer Granholm (EY) mukana auttamassa meitä tulkitsemaan näitä lyhenteitä ja antamaan tilannekuvan siitä, mitä pk-yritykset tulisi pitää mielessä sisäisessä vastuullisuustyössään.

Iltapäivän aikana osallistujat saivat hyödyllistä tietoa siitä, mitä on tulossa, millä aikataululla, miten CSRD-direktiivi vaikuttaa heihin ja mitä he voivat jo nyt tehdä. Yksi tärkeä tavoite iltapäivälle oli vastuullisuusraportoinnin käännös ”selkokielelle”. Vinkkinä yrityksille sekä Tomas että Christoffer kannustivat yrityksiä ottamaan yhteyttä heidän sidosryhmiinsä ja kuuntelemaan, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta ja mitä heillä on tekeillä vastuullisuussaralla.

Toinen tärkeä seikka, jota korostettiin, oli sosiaalisen vastuullisuuden kasvava merkitys. Vaikka ympäristönäkökohdat ovat perinteisesti olleet vastuullisuusaloitteiden keskiössä, sosiaaliset kysymykset ovat nyt alkaneet saada enemmän tilaa. Olennaisuusanalyysin tekeminen, jossa arvioidaan, mitkä asiat ovat yrityksen kannalta merkittäviä, on ratkaisevan tärkeää. Kyse ei ole vain standardien täyttämisestä, vaan yrityksen olemassa olevien haasteiden ja mahdollisuuksien todellisesta ymmärtämisestä ja niihin vastaamisesta.

Mihin panostaa?

Arvoketjuanalyysi, sidosryhmäkartoitus ja olennaisuusanalyysi ovat ne teemat joihin Pk-yritykset olisi hyvä panostaa. Pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa myös vilkaista ESRS-standardeja ja katsoa, mitkä teemat ovat erityisen relevantteja juuri heidän liiketoiminnalleen. Kyse on vaikuttavuusarvioinnin tekemisestä ja ymmärtämisestä, miten yritys vaikuttaa ympäristöönsä, sekä taloudellisesti että sosiaalisesti, mutta myös siitä, mitkä ulkoiset tapahtumat vaikuttavat vuorostaan yritykseen. Tunnistamalla ja hallitsemalla riskejä ja mahdollisuuksia ennakoivasti yritykset voivat asemoida itsensä pitkän aikavälin menestykseen vastuullisella toiminnalla.

Jos yritys on kartoittanut toimintansa ympäristövaikutuksen, ovat tietoisia yrityksen olennaisimmista vastuullisuuskysymyksistä ja teemoista, dokumentoinut miten näitä hallinnoidaan, mitataan ja mitkä ovat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, on jo tullut hyvin matkaan vastuullisuustyössään.

Vastuullisuusviestintä agendalla seuraavaksi

SOF-hankkeen puitteissa järjestämme toukokuun alussa (6.5.) webinaarin vastuullisuusviestinnästä. Pidä silmällä uutiskirjeitämme ja verkkosivujamme (tapahtumakalenteri) mistä löydätte lisää tietoa, miten ilmoittautua sekä webinaarin agendasta. Tapahtuma on kaikille avoin.