Regionens företag på studiebesök till Centria

De deltagande företagen i projektet Growth Planning JReg besökte förre veckan (5.4) yrkeshögskolan Centrias tre olika campus, som finns i Jakobstad, Karleby och Ylivieska. Avsikten med besöket var att få information om hur Centrias tjänster kan stöda företagen i Jakobstadsregionen i deras tillväxtplaner. Enheten i Jakobstad tillhandahåller tjänster inom datasäkerhet, robotik och automation. Företagen kan få hjälp med test och simuleringar samt få förslag på hur olika lösningar kan vara till nytta för utveckling av företagets verksamhet.

I Karleby diskuterades tjänster kring kemi, bioekonomi, entreprenörskap, välmående, cirkulär ekonomi, produktifiering och kommersialisering. Enheten i Karleby tillhandahåller också bl.a. tjänster kring 3D-printning och test av material såsom plast och metall. Vid besöket vid enheten i Ylivieska fick deltagarna bekanta sig med de laboratorier som fungerar där. Under rundvandringen bekantade vi oss med vibrationstester, EMC-laboratoriet, drone-laboratoriet, 3D-laboratorium för robotik samt deras laboratorium för miljötester. De deltagande företagen fick en bred insyn i de tjänster som Centria kan erbjuda och flera företag såg direkta samarbetsmöjligheter för den egna verksamheten.

Är du också intresserad av hur Concordia kan fungera som stöd i utvecklingen av ditt företag? Kontakta oss för en diskussion.