Full fart på projektfronten!

Full fart på projektfronten!

Återhämtningsfinansiering från EU har gett regionen en projektuppgång i stället för den väntade nedgången inför ny programperiod 2021-2027

När vi närmar oss en ny programperiod för EU-finansiering brukar det bli en dipp för att projektpengarna börjar ta slut i programmen. Nu kom EU:s återhämtnings-finansiering in på flera plan och har gett möjlighet att skapa nya projekt med full fart.

Concordia försöker alltid ha en stark näringslivsanknytning i projekten och har de senaste månaderna sett starten på fyra nya projekt. ”Boosting Digimarketing” in Jakobstads Region – DigiBoost”, där 20 mikro och småföretag skall få hjälp med att utveckla sin digitala marknadsföring tillsammans med experter och studerande från Novia är ett nytt Akke-projekt. Vi har också fått ett Akke-tillväxtprojekt ”Growth Planning Jreg” där små- och medelstora företag skall få stöd för att skapa tillväxtplaner och -strategier. Med kommunala medel och en stark förankring i regionen har vi också Centria-ledda projekten ”OboDigi 4.0” och RoboTry som på olika sätt stöder tillverkande industrins automatisering, robotisering och digitalisering.

Projektkorgen har alltså vuxit och Concordia är nu aktiv i 7 egna projekt, har kommunal finansiering i ytterligare 10 projekt och är på olika sätt involverat genom samarbete eller styrgrupper i ytterligare 9 st.

För mer info eller om du har projektidéer ta gärna kontakt med regionutvecklare Fredrik Sandelin