Finansiering finns att sökas för företagsutveckling och grön omställning

De första utlysningarna av företagsfinansiering ur fonden för en rättvis omställning (FRO) har öppnats för att stöda en mångsidigare näringsstruktur samt utvecklande av nya affärsmöjligheter.

Finansieringen riktas till utvecklingsåtgärder och investeringar vid små och medelstora företag i olika branscher. Storbolag med över 250 anställda eller över 50milj.€ omsättning kan inte stödas. Med åtgärderna främjas den gröna omställningen genom att stöda förnyelse av affärsverksamhet och näringslivsbaserad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Hurudana projekt finansieras?

JTF (Just Transition Fund, FRO på svenska) är ett nytt finansieringsinstrument som beviljas i form av understöd för utvecklande av företag. I år uppgår mängden finansiering som finns att sökas till ca 8,5 miljoner euro i Österbotten. Ansökningstiden är löpande.

Exempel på projekt som kan stödas:

 • Modernisering av produktionslokaler, t.ex. 1. åtgärder för högre materialeffektivitet; optimering av användningen av råvaror och återvinning av avfallsflöden. 2. åtgärder för att ersätta användningen av skadliga kemikalier och minska mängden växthusgaser och utsläpp av giftiga ämnen i miljön.
 • Utredning, utveckling och ibruktagande av energieffektiva lösningar
 • Industrins fasta investeringar inom området, t.ex. nya moderna produktionslinjer
  *Projekt som gäller robotik och automatisering
  *Byggprojekt
 • Utveckling av miljövänliga produkter, anordningar och tjänster samt investering i anskaffning av dessa
 • Förberedande projekt i fråga om förnybar energi
 • Utveckling av ny affärsverksamhet (affärsverksamhet som förnyas)
 • Internationaliserings- och/eller digiprojekt som främjar den gröna omställningen
 • Utveckling av lösningar för att ersätta torv som bl.a. växtunderlag inom jordbruket
 • Bioekonomiprojekt
  *T.ex. utveckling av biobaserade produkter och förädling av naturprodukter.
 • Projekt inom cirkulär ekonomi * Utnyttjande av avfallsflöden som råvara; fast avfall och avloppsvatten

Finansiering från fonden för en rättvis omställning kan inte användas för att stöda projekt inom energiproduktion, eftersom dylika projekt kan ansöka om energistöd (Energistöd – Business Finland).

Mera information om FRO-finansieringen

Hittar du på strukturfonder.fi-sidan eller via EURA21-ansökningstjänsten.

Har du frågor? Ta kontakt med NTM-centralen eller någon av Concordias företagsrådgivare: Kari Myllymäki, 0400 123 630 eller Sanna Kankaanpää, 0500 160 908.

Sidan uppdaterad: 09/2023