Rahoitusta haettavissa yritysten kehittämiseen ja vihreän siirtymän tukemiseen (JTF)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ensimmäiset yritysrahoitushaut ovat avoinna. JTF-rahoituksella tuetaan alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Rahoitusta suunnataan monipuolisesti eri toimialoille pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen ja investointeihin. Suuryritykset, joilla on yli 250 työntekijää tai 50 milj.€ liikevaihto ei voi rahoitusta hakea. Toimilla edistetään vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Mitä hankkeita rahoitetaan?

JTF on uusi rahoitusinstrumentti, joka on yrityksen kehittämisavustusta. Pohjanmaalla rahoitusta on tänä vuonna haettavana n. 8,5 miljoonaa. Hakuaika on jatkuva.

Esimerkkejä tuettavista hankkeista:
• Tuotantotilojen modernisointi, esimerkiksi: 1. toimenpiteet materiaalitehokkuuden lisäämiseksi; raaka-aineiden käytön optimointi ja jätevirtojen hyötykäyttö. 2. toimenpiteet, joilla korvataan haitallisten kemikaalien käyttöä ja vähennetään kasvihuonekaasuja sekä myrkyllisten saasteiden päätymistä ympäristöön.
• Energiatehokkaiden ratkaisujen selvittäminen, kehittäminen ja käyttöönotto.
• Teollisuuden kiinteät investoinnit alueelle esim. uudet nykyaikaiset linjastot.
*Robotiikkaan ja automatisointiin liittyvät hankkeet
*Rakennushankkeet
• Ympäristöystävällisten tuotteiden, laitteiden ja palveluiden kehittäminen sekä investointi näiden hankintaan.
• Valmisteluhankkeet liittyen uusiutuvaan energiaan.
• Uuden (uusiutuvan) liiketoiminnan kehittäminen.
• Vihreää siirtymää edistävät kansainvälistymis- ja/tai digihankkeet.
• Ratkaisujen kehittäminen turpeen korvaamiseksi mm. maatalouden kasvualustana.
• Biotaloushankkeet
*Esim. biopohjaisten tuotteiden kehitys ja luonnontuotteiden jalostus.
• Kiertotaloushankkeet
• Jätevirtojen hyödyntäminen raaka-aineena; kiinteät jätteet ja jätevedet

JTF-rahoituksella ei voida tukea energian tuotantoon liittyviä hankkeita, jotka kuuluvat energiatuen piiriin (Energiatuki – Business Finland).

Lisätietoja JTF-rahoituksesta löydät:

Rakennerahastot.fi-sivustolta tai EURA21-hakujärjestelmästä

Jos herää kysymyksiä ole yhteydesä ELY-keskukseen tai Concordian yritysneuvojiin: Kari Myllymäki, 0400 123 630 tai Sanna Kankaanpää, 0500 160 908

Sivu päivitetty: 09/2023