Företagens klimatkontrakt

Jakobstadsregionens aktörer jobbar brett för att ställa om regionen till att bli mera hållbart och klimatmsart i enlighet med den nya gemensamma klimatstrategin. Företagen i Jakobstadsregionen uppmanas att delta i klimatarbetet genom att underteckna ett klimatkontrakt.

Jakobstadsregionens klimatstrategi är en färdplan för hur vi ställer om till ett samhälle som är mer hållbart och klimatsmart. För att knyta målsättningarna i Jakobstadsregionens klimatstrategi om minskade utsläpp till näringslivet har vi utarbetat ett klimatkontrakt som regionens företag kan underteckna och därigenom visa sitt engagemang för regionens gemensamma klimatmål.

Klimatkontraktet hittar du via denna länk. Där kan du skriva ut det, underteckna det och stolt hänga upp det på väggen och dela det på dina sociala mediekanaler. När du har undertecknat kontraktet, utmana tre andra företag. Tillsammans blir vi en mer klimatsmart och hållbar region!