Vastuu, laatu ja pitkäjänteisyys – Pietarsaaren seudun vastuullisuustyön kärjet!

Haaste löytää yhteinen konsepti Pietarsaaren seudun monipuoliselle elinkeinoelämälle on ollut olemassa jo pitkään. Kehittämisyhtiö Concordia on viimeisen vuoden ajan saanut kunnian työskennellä seudun elinkeinoelämän kanssa erilaisten hankkeiden kautta, joissa olemme saaneet tutustua yritysten vastuullisuustoimintaan – mitkä toimenpiteet ovat jo tehty ja mitkä ovat vielä tekemättä.

Olemme todenneet, ett vastuullisuus on luonnollinen osa seutuamme, osa DNA:tamme. Siksi olemme yhteistyössä Swecon kanssa, laatineet kokonaiskuvan ”Vastuullinen Pietarsaaren seutu”-konseptista, jossa nostetaan esille kolme kärkeä, jotka kuvastavat seudun vastuullisuustyötä.

VASTUU Vastuu on osa DNA:tamme. Se näkyy jokapäiväisessä työssämme ja elämässämme. Luottamus, aitous ja sitoutuminen ovat meille itsestäänselvyyksiä. Täällä kädenpuristusta kunnioitetaan.
LAATU – Alansa johtavat yritykset Pietarsaaren seudulla ovat vastuullisten ratkaisujen vetureita monella saraa, laadusta tinkimättä. Olemme tottuneet hoitamaan asiat oikein, sydämellä ja asiantuntijuudella. Täällä asuu laatu.  
PITKÄJÄNTEISYYSPitkäjänteinen ajattelumalli on avaintekijä monien seudun perheyritysten menestymiselle. Tämä ennakointi perustuu historiaamme, arvoihimme ja laajoihin verkostoihimme. Täällä pitkäjänteiset ja kestävät ratkaisut ovat tärkeimpiä kuin lyhyen aikavälin hyödyt.

Kokonaiskuva kärkineen ja avainsanoineen, kuvastaa sekä tehtyä työtä, että visiota ja tavoitteita, joita ei ole vielä saavutettu. Vaikka ollaan jo päästy aika pitkälle, matkaa meillä on vielä jäljellä. Mutta Pietarsaaren seudulla meillä on kaikki mahdollisuudet profiloitua sekä kansallisesti että kansainvälisesti houkuttelevana seutuna vastuullisille invenstoinneille ja etabloitumisille. Seutu missä vastuu, laatu ja pitkäjänteisyys ovat keskiössä sekä elinkeinoelämässä että kunnissa.

Katso kuva tästä!

Sara Libäck-Sandin, projektipäällikkö
+358 50 400 4274
sara.liback-sandin@concordia.jakobstad.fi