Ansvar, kvalitet och långsiktighet – spetsarna i Jakobstadsregionens hållbarhetsarbete!

Utmaningen med att hitta ett gemensamt paraply för att förena Jakobstadsregionens diversifierade näringsliv har funnits länge. Utvecklingsbolaget Concordia har under de senaste åren haft förmånen att jobba tillsammans med regionens näringsliv, genom flertalet olika projekt, där fokus varit hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi har vi fått ta del av hur regionens företag jobbar med hållbarhetsfrågor, vilka konkreta åtgärder som gjorts och vilka utmaningar och möjligheter som fortfarande ligger framför.

Vi har kunnat konstatera att hållbarhet är en naturlig del av regionen, en del av vårt DNA och därför har vi tillsammans med Sweco tagit fram en helhetsbild över konceptet ”Hållbara Jakobstadsregionen” där vi lyfter fram de tre spetsar som återspeglar det hållbarhetsarbete som görs i regionen.

ANSVARAnsvar är en del av vårt DNA. Det syns i vårt sätt att leva och jobba.
Förtroende, genuinitet och engagemang är självklarheter för oss. Här är ett handslag ett handslag.
KVALITET Jakobstadsregionens branschledande företag driver hållbarhetsarbetet på många fronter, med kvalitet i fokus.
Vi är helt enkelt vana att göra saker ordentligt, med känsla och expertis. Här bor kvaliteten.
LÅNGSIKTIGHETLångsiktigt tänkande är en nyckelfaktor till framgången för många av regionens familjeägda företag.
Denna framförhållning grundar sig på vår historia, våra värderingar och breda nätverk. Hos oss är långsiktiga och hållbara lösningar viktigare än kortsiktiga fördelar.

Helhetsbilden med dess spetsar och nyckelord, återspeglar dels det arbete som redan görs i regionen, dels de visioner och mål i regionen som ännu inte uppnåtts. För även om vi har kommit en bra bit på väg, har vi fortfarande en lång bit kvar. Men i Jakobstadsregionen har vi alla möjligheter att både nationellt och internationellt profilera oss som en attraktiv region för hållbara investeringar och etableringar. En region där ansvar, kvalitet och långsiktighet är i fokus, både hos näringsliv och kommuner.  

Se bilden här!

Sara Libäck-Sandin, projektledare
+358 50 400 4274
sara.liback-sandin@concordia.jakobstad.fi