Tulevaisuuden kestävä energia muotoutuu Merenkurkun alueella

Bothnia Green Energy (BGE) -niminen rajat ylittävä hanke pyrkii nopeuttamaan kestävien energiainnovaatioiden kehittämistä Merenkurkun alueella. Kokoamalla elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja julkisen sektorin toimijat yhteiselle alustalle, hankkeen tavoitteena on luoda vahva ja kestävä energiateollisuus. Tämä yhteinen panostus on ainut laatuaan, sillä energiasektorilla ei aiemmin ole ollut rajat ylittävää yhteistyötä edistävää alustaa.

Hanke on juuri pitänyt ensimmäisen fyysisen kokouksensa Skellefteåssa, jossa eri alueiden energiayhtiöt tapasivat jakaakseen ideoita ja kokemuksia.

Keräämällä resursseja ja tietoa hankeen eri toimijoilta (Merenkurkun neuvosto (EGTS), Teknologiakeskus Merinova, Pietarsaaren Seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Kokkolanseudun Kehitys Kosek, Vaasan seudun Kehitys Vasek, Uumajan kunta, Skellefteå Science City ja Övik Energi) Bothnia Green Energy-hankkeella on kaikki edellytykset strategiseen kehitykseen ja innovaatioon. Hanketoimijat pitävät yhteisiä suunnittelukokouksia, joista yksi järjestettiin Uumajassa toukokuun lopussa. Tämän 3-vuotisen Interreg Aurora-hankkeen alkuvaiheessa toivotaan syntyvän lisää ideoita ja innovaatiopolkuja, joita voidaan kehittää hankkeen aikana.

Tärkeä osa hanketta on pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen ja rajat ylittävien energia-alan verkostojen luominen innovaation ja vastuullisen energian edistämiseksi. Tällä hetkellä painopiste on toiminnan suunnittelussa ja hankkeen puitteessa toteutettaviin työpaketteihin keskittyminen. Järjestämällä erilaisia työpajoja, toimijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja edistää kestävää ja vastuullista energiakehitystä. Hankeaikana Bothnia Green Energy osallistuu myös erilaisiin areenoihin ja tapahtumiin.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Catarinaan!

Catarina Still, Projektipäällikkö, Bothnia Green Energy

Puhelin: 010 239 7563

Sähköposti: catarina.still@concordia.jakobstad.fi