Bothnia Green Energy: Framtidens hållbara energi tar form i Kvarkenregionen

Bothnia Green Energys mål är att skapa nya innovationer och driva fram hållbar energiutveckling i Kvarkenregionen. Genom att samla aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor på en gemensam plattform syftar projektet till att skapa en stark och hållbar energibransch. Denna gemensamma satsning är unik då det inte tidigare funnits plattformar för gränsöverskridande samarbete inom energisektorn.

Projektet har nyss haft sin första fysiska träff i Skellefteå, där energibolagen från olika regioner möttes för att dela idéer och erfarenheter. Genom att samla resurser och kunskap från Kvarkenrådet EGTS, Technology center Merinova, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling Kosek, Vasaregionens Utveckling Vasek, Umeå kommun, Skellefteå Science City och Övik energi, kommer Bothnia Green Energy att ha alla förutsättningar för strategisk utveckling och innovation. Projektet har gemensamma planeringsträffar av vilken en ordnats i Umeå i slutet av maj. I inledningsskedet av detta 3-åriga Interreg Aurora-projekt hoppas man kunna generera fler idéer och innovationsspår som sedan kan vidareutvecklas under projektets gång.

En viktig del av projektet är att stödja små och medelstora företag samt att skapa gränsöverskridande nätverk inom energisektorn för att främja innovation och hållbar energi. Just nu ligger fokus på att planera aktiviteter och fokusera på arbetspaketen som ingår i projektet. Genom att arrangera workshops ges aktörer möjlighet att delta och bidra till den hållbara energiutvecklingen.Under de tre åren som projektet pågår kommer Bothnia Green Energy också att delta i olika arenor och evenemang i regionerna.

Vill du veta mera? Ta kontakt med Catarina.

Catarina Still, projektledare, Bothnia Green Energy

Telefon: 010 239 7563

Epost: catarina.still@concordia.jakobstad.fi