Oletko etsimämme henkilö?

Haluatko olla mukana edistämässä siirtymistä kiertotalouteen perustuvaan tuotantoon Pietarsaaren seudulla?

Tule uudeksi kiertotalouden yrityskehittäjäksemme!

Jos sinua kiinnostaa uusien, kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittäminen yrityksissä, haettavana on mielenkiintoinen ja vaihteleva työ. Kiertotalouden mukainen suunnittelu (circular design) on yrityksille yksi tämän hetken suurista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Noin 80 % tuotteen ilmastojalanjäljestä perustuu suunnitteluvaiheessa tehtäviin päätöksiin. Yritysten kyky kehittää tuotteita, jotka voidaan kierrättää, korjata ja käyttää uudelleen on tulevaisuuden menestystekijä.

Kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kysyntä kasvaa koko ajan. Yritysten näkökulmasta kiertotalouden mukainen suunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä, mutta myös luoda täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia on saanut rahoituksen hankkeelle ”DeCiDe – Developing Circular Design”, jonka tarkoituksena on vastata kasvavaan vaatimukseen kiertotalouteen siirtymisestä jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat tuotannolliset yritykset ja niiden alihankkijat Pietarsaaren seudulla. Tiiviissä yhteistyössä Novia ja Centria ammattikorkeakoulujen kanssa toteutettavalla hankkeella on kolme painopistealuetta: kiertotalouden mukainen suunnittelu, kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit ja kestävä tuotekehitys. DeCiDe-hanketiimi koostuu kahdesta projektipäälliköstä (yksi Concordialla jolla on päävastuu hankkeesta ja yksi Novialla) sekä yhdestä TKI-asiantuntijasta Centrialla, jotka yhteistyössä toteuttavat hankkeen asettamia tavoitteita.Projektipäällikkönä Concordiassa olet osa luovan kestävän kehityksen tiimiämme, ja tehtäväsi pääpaino on kiertotalouden mukaisissa liiketoimintamalleissa.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ (100%), määräaikainen, 18 kuukautta

Etsimme liiketoiminnan kehittäjää, joka on kiinnostunut erityisesti tuotekehityksestä. Sinua motivoi uusien, kiinnostavien kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittäminen. Tehtävä on määräaikainen ja kestää 18 kuukautta, aloittaa voit niin pian kuin mahdollista.

Työtehtäviisi kuuluu:

  • innostaa kestävien tuotteiden ja kiertotalouden mukaisten liikentoimintamallien luomisessa ja testaamisessa hankkeen aikana
  • työskennellä tiiviissä yhteydessä Pietarsaaren seudun tuotantoteollisuuden kanssa, jotta kehittämiscaset löydetään ja saadaan testattua
  • vastata siitä, että hankkeessa tuotetaan digitaalinen työkalupakki sekä sisällöistä levitetään tietoa
  • vastata hankkeen ja sen toimintojen yleisestä viestinnästä
  • koordinointivastuu sekä hanketoimijoiden yhteistyön varmistaminen

Toivomme, että sinulla on tekninen tai kaupallinen korkeakoulututkinto, tehtävän kannalta oleellista työkokemusta, kyky innostaa, käynnistää prosesseja ja ohjata toimijoita kohti muutoksia. Lisäksi hallitset molemmat kotimaiset kielet. 

Hakemusaika on umpeutunut 6.2.2022. Jos sinulla on kysyttävää ole yhteydessä toimitusjohtaja Jarl Sundqvist:iin, puh. 0400 10 99 11.

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia tarjoaa yritysneuvontaa tuleville yrittäjille, olemassa oleville yrityksille sekä niille, joita kiinnostaa asettuminen yrittäjäystävälliselle seudullemme. Yhdessä kuntien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa huolehdimme siitä, että Pietarsaaren seutu on houkutteleva ja alue näkyy ja kuuluu niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla. Teemme koko ajan työtä myös sen eteen, että Pietarsaaren seudulle olisi sekä ihmisten että yritysten mukava ja sujuva asettua.