Developing Circular Design – DeCiDe

Kiertotalous alkaa suunnittelusta ja suuri osa ilmastojalanjäljestä ja valmistuskustannuksista juontaa päätöksistä, jotka tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Tämä luo pohjan tuotteen elinkaarelle ja suunnitteluvaiheessa määritellään kokonaisympäristövaikutus raaka-aineiden käytöstä tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja kierrätykseen, korjaamiseen ja jätteeseen.

Tulevaisuuden suuria kilpailuetuja ovat kiertotaloudellisesti valmistetut tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä, korjausmahdollisuus ja jälleenmyyntimahdollisuus. Nykyaikaiset tuotteet on voitava huoltaa, korjata, päivittää, muokata, purkaa ja kierrättää. Siksi suunnittelu on yksi keskeisistä innovaatioprosesseista tulevaisuudessa.

Tarjoamme maksutta yrityksille kiertotalousperusteisia palveluja

Kiertotalouden mukainen suunnittelu on tärkeä palanen kiertotaloudessa, mikä on vastakohta nykypäivän lineaaritaloudelle ja ”käytä ja heitä pois”-yhteiskunnalle. Kyse on houkuttelevien tuotteiden tai palveluiden luomisesta ja ottaen huomioon samalla niiden ympäristövaikutusten vähentämisen ja kannattavuuden maksimoimisen koko elinkaaren ajalta. Tuotteen suunnittelun tulee kulkea käsikädessä materiaalivalintojen kanssa. Menetelmät tuotteen korjaamiseen, osien vaihtoon ja kierrätykseen on mietittävä jo suunnitteluvaiheessa, jolloin määritetään 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista.

DeCiDe-hanketiimin johdolla tarjoamme sinun yrityksellesi mahdollisuuden tehdä tiivistä yhteistyötä huippuasiantuntijoiden kanssa hankkeessa määritellyillä kolmella osa-alueella, joita ovat kiertotalouden mukainen suunnittelu, kiertotalouden mukainen liiketoiminta ja kestävä tuotekehitys. Näin pääset vahvistamaan toimintaasi kestävämpään suuntaan ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Alapuolelta voit lukea lisää ja valita yhden tai useamman osa-alueen, joista olet kiinnostunut. Osallistuminen on täysin ilmaista.

Kiertotaloudenmukainen liiketoiminta tarjoaa kehitysmahdollisuuksia

Mitä on kiertotalousperusteinen liiketoiminta ja kuinka voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksellesi?

Kiertotalousperusteisella liiketoiminnalla yritykset voivat ansaita rahaa tuotteistaan useissa vaiheissa kuten hyödyntämällä tuotteet materiaalien arvoa tai tarjoamalla uusia palveluja. Se myös tarkoittaa mallien luomista tuotteen uudelleenkäyttöä tai korjaamista varten tai yhteistyötapojen löytämistä teolliseen symbioosiin. Tavoite on vähentää uusien materiaalien kulutusta ja vähentää ilmastovaikutuksia ilman että kannattavuus kärsii.

Edellytykset kestävälle liiketoimintamalleille ovat erilaiset eri toimialoilla. Siksi on tärkeää ottaa huomioon, että tarvitaan erilaisia ratkaisuja ja malleja sen mukaan, mitä materiaaleja yritykset käyttävät ja tarjoavatko he tuotteita vai palveluja.

DeCiDe-hankkeen tuella yrityksesi pääsee työskentelemään läheisessä yhteistyössä kiertotalouden huippuasiantuntijoiden kanssa. Saat työkalut määritellä ja ymmärtää, minkälaisia mahdollisuuksia kiertotalousperusteisessa liiketoiminnassa on sinun yrityksellesi. Lisäksi järjestetään keskustelufoorumi kiertotalousperusteisesta liiketoiminnasta.
Osallistuminen on täysin ilmaista.

Design Sprint

Design Sprint on työkalu nopeaan ja käytännölliseen ideoiden, prototyyppien ja ratkaisujen kehittämiseen määritellyllä liiketoiminta-alueella. DeCiDe-hankkeen tiimin opastuksella pääset työskentelemään yritystäsi hyödyttävien asiantuntijoiden kanssa. 

Sprintin aikana keskitytään ongelmien selkeään määrittelemiseen ja ymmärtämiseen, ja siten kehitetään ratkaisuja ja mahdollistetaan kehitys. Osallistuminen sprinttiin on täysin ilmaista.

Kuinka sprintti voi hyödyttää liiketoimintaasi?

Sprintti antaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden nopeasti ja fokusoidusti kehittää prototyyppejä ja ratkaisuja. Mutta sprintti on myös käytännöllinen tapa keskittää huomio oikeisiin alueisiin, löytää ja kontaktoida oikeita henkilöitä, oppia uusia taitoja ja ajattelutapoja, kasvattaa motivaatiota ja antaa työntekijöillesi tilaa kokeilla uusia työskentelytapoja.
Tällä on myös vahva kilpailuhyöty olla askeleen edellä muita, kun vihreä siirtyä tulee ja kun uudet vaatimukset vastuullisuusajattelussa ja kiertotaloudessa astuvat voimaan tulevina vuosina kansallisesti, EU-tasolla ja globaalisti.

Saa lisävauhtia innovaatio- ja tuotekehitystoimintaanne Design Sprintin avulla! Pietarsaaren seudun valmistavilla yrityksillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua Anne Raudaskosken (Ethica) fasilitoimaan Design Sprintiin. Anne on yksi Pohjoismaiden johtavista kiertotalousasiantuntijoista.

Design Sprint järjestetään 21-23.2.2023, klo.09.00-13.00, kolmen päivän ajan. 2-3 henkilöä/yritys osallistuu Sprintiin.

Ennen sprinttiä on hyvä, että olet tunnistanut idean, tietyn ongelman tai tietyn yrityksesi osa-alueen sprintin lähtökohdaksi

Osallistu Design Sprintiin 21-23.2.2023. Lue lisää.

Materiaalivalintojen ja tuotantoketjujen uudelleen ajattelulla kohti vihreää siirtymää

Valmistavan teollisuuden yritys Pietarsaaren alueelta: Haluatko olla edelläkävijä vihreässä siirtymässä tuotteesi ja tuotantosi osalta?

Tähän osallistuminen on sinulle täysin ilmaista. Se vie aikaasi noin yhden työpäivän verran riippuen, kuinka paljon käytät aikaasi esiselvityskysymyksiin vastaamiseen.
Osallistumalla tähän saat kattavan selvityksen ja asiantuntijoiden avun siihen, miten täyttää EU:n tuotepassin tai minimivaatimustason vaatimukset tai miten voit hakea sertifiointia. Halutessasi saat apua myös sivuvirtojen hyödyntämisen ja raaka-aineketjujen selvittämiseen ja korvaamiseen tai hiilijalanjäljen laskentaan liittyvien tietojen keräämiseen.

Ota yhteyttä!

Uutiset

Kolmivuotinen Interreg Aurora -hanke Bothnia Green Energy käynnistyi vuodenvaihteessa. Hankkeessa edistetään valtiorajat ylittävää yhteistyötä ja investointeja kestäviin energiaratkaisuihin Merenkurkkua ympäröivällä maantieteellisellä alueella. Alueen energiayhtiöt osallistuvat hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita ja kehittää kestäviä

Lue lisää Innovaatioita, kestäviä energiaratkaisuja ja valtiorajat ylittävää yhteistyötä uudessa Bothnia Green Energy -hankkeessa

Hanketoteuttajat ja rahoittajat: