Developing Circular Design

Digitaalinen opas

Muutoksen aika. Vihreä siirtymä, kiertotalous ja hiilijalanjälki ovat termejä, jotka pyörivät kaikkien huulilla tällä hetkellä. On laajasti tiedostettu, että lineaarinen talous, missä louhitaan, tuotetaan ja heitetään pois, ei ole pitkässä juoksussa kestävää. Tiedeämme että kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä, mutta kuinka voimme aloittaa tämän muutoksen omassa yrityksessämme?

Vastauksena tähän haasteeseen ja tehdäksemme muutoksen helpommaksi, olemme kehittäneet tämän oppaan osana DECIDE-hanketta. Tavoitteemme on innostaa ja ohjata yrityksiä kohti kiertotaousajattelua, mikä voisi puolestaan johtaa vastuullisempiin ja kiertotalouden mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Opas näyttää, mitä kiertotalousajattelua on käytännössä. Oppaassa löytyy konkreettisia yritysesimerkkejä, kuinka kiertotalouden periatteet on menestyksellisesti otettu osaksi tulevaisuuden haasteiden kohtaamista. Oppaasta löytyy myös tietoa ja malleja, joilla herätetään kinnostusta siirtyä kohti kiertotalouden mukaista ajattelua. Paras neuvomme? Aloita tänään. Opas sisältää kolme teemaa: • Kiertotalouden mukainen suunnittelu • Kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit • Kestävä tuotekehitys

Haluatko oppaan painversiona? Silloin on mahdollista saada tiedosto painoversiona osoitteesta info@concordia.jakobstad.fi

Suunnittelu

Suurin mahdollisuus vaikuttaa tuotteen ilmastojalanjälkeen on suunnitteluvaiheessa. Ottamalla kiertotalouden periatteet mukaan tuotteen ja tuotanoon suunnitteluvaiheeseen, yritykset voivat tehokkaasti ja helposti vähentää ympäristövaikutuksiaan ide- ja kehitysvaiheessa. Verrattuna perinteiseen tuotantoon, joka keskittyy vain loppukäyttäjään, kiertotalouden mukainen suunnittelu ottaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ottaen huomioon tuotteen koko elinkaaren osallistuvat sidosryhmät. Toimijoita lähtien raaka-ainemateriaalien tuottajista ja toimittajista loppukäyttäjien ja hävitys/kierrätysprosesseihin otetaan huomioon. Tässä osiossa esittelemme esimerkkejä ja luomme ohjeistusta siitä, kuina voidaan suunnitella tuotteistaan korjattavia, muokattavia, kierrättäviä ja saadakseen pitempi elinkaari.

Liiketoimintamallit

Tulevaisuuden liiketoimintamallit perustuvat siihen, että kulutamme vähemmän, ei enemmän. Edellytykset kiertotalouden mukaisille liiketoimintamalleille vaihtelevat toimialoittain. Siksi on tärkeää huomioida tarpeellisuus erilaisille ratkaisuille ja malleille riippuen siitä, mitä materiaaleja yritykset käyttävät tai tarjoavatko ne tuotteita tai palveluja. Yritksen näkökulmasta kiertotalous voi tuoda merkittäviä säästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Älykkäät ratkaisut ja digitalisaatio ovat keskeisiä. Kiertotalouden mukainen liiketoiminta tarvitsee myöskin olla taloudellisesti kestävää. Lineaaritalouden yritykset voivat veloittaa vain kerran, kun taas kiertotalousmallisilla voi olla useita tulovirtoja eri vaiheissa.

Kestävä tuotekehitys

Valmistavan teollisuuden yritykset ja tuotekehittelijät ovat jatkossa pakotettuja miettimään, miten heidän tuotteensa suorituskyky on mahdollisimman korkea, miten tuote on huollettavissa tai korjattavissa, mihin eri komponentit kierrätetään käytön jälkeen ja kuinka päivitettäviä ja muunneltavia tuotteet ja ohjelmistot ovat. Materiaalivalinnoilla on keskeinen merkitys, ja EU:n suunnittelema digitaalinen tuotepassi on tärkeä osa kestävien tuotteiden aloitetta. Tuotepassista saa tietoa tuotteesta. Viivakoodin tai QR-koodin kautta kuluttajille tarjotaan tietoa tuotteiden korjaamiseen ja kierrätykseen tai niiden materiaalien alkuperään liittyen. Myös tuotteen hiilijalanjälkilaskelmat voisivat jatkossa löytyä tuotepassista.

Circular Design Day 11.5.2023

Circular Design Day oli DeCiDe-hankkeen loppuseminaari. Tapahtuma tarjoi Digitaalisen oppaan lanseeraus ja inspiroivia puheenvuoroja. Kiertotalouden asiantuntijat ja yrityksiä kertoivat niiden työ vihreän siirtymän parissa. Alta löytyy nauhoitukset tapahtumasta, Circular Desig Day 2023.

Johdanto

Digitaalinen opas & Pietarsaarn seutu
Katso video
Katso video
Digitaalinen opas & Pietarsaarn seutu
Sulje
Sulje

Vojtech Vosecky

Vojteck Vosecky
Sulje
Sulje

Mirka

Mirka, Shape Ecosystem
Katso video
Katso video

The Loop Factory & Walki

The Loop Factory & Walki
Katso video
Katso video
The Loop Factory & Walki
Sulje
Sulje

IKEA of Sweden

IKEA of Sweden
Sulje
Sulje

Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu
Katso video
Katso video
Paneelikeskustelu
Sulje
Sulje

Hanketoteuttajat ja rahoittajat:

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Uutiset

Alholmenin teollisuuspuiston teollisuudenalojen ja potentiaalisten työntekijöiden yhdistämiseksi järjestetään teollisuuskierros vuosittaisen Tule Tänne! -rekrytapahtuman yhteydessä 24. heinäkuuta. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua räätälöidylle opastetulle bussikiertoajelulle AIP:n teollisuuspuistossa, jossa he saavat tietoa eri

Lue lisää AIP kutsuu potentiaalisia työntekijöitä opastetulle bussikierrokselle Tule Tänne -rekrymessujen yhteydessä