Kehitä yrityksesi kilpailuetua hyödyntämällä kiertotaloutta suunnittelussa ja liiketoimintamalleissa

Vuodesta 2019 lähtien Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia on vahvistanut seudun kiertotalouden mukaista ajattelutapaa muun muassa ”Pohjanmaa matkalla muutokseen”-tiekartan avulla. Nyt Concordia toteuttaa yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa Developing Circular Design (DeCiDe) -hanketta, jonka päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (REACT) ja Pohjanmaan liitto. Hanke keskittyy kiertotalouteen erityisesti muotoilun, liiketoimintamallien ja tuotekehityksen näkökulmasta.

Nykyisessä lineaarisessa yhteiskunnassa monet tuotteet ovat suunniteltu niin, että niitä on hankala korjata, mikä johtaa hukkaan ja siten moniin menetettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin”, sanoo Concordian projektipäällikkö, huonekalupuuseppä ja -suunnittelija Malin Fleen. Kiertotaloudellinen ajattelutapa etsii mahdollisuuksia pidentää tuotteiden käyttöaikaa esimerkiksi uudelleenkäytöllä, korjaamalla ja jakamispalvelujen avulla, sekä hyödyntämällä jäännösmateriaalia ja jätteitä uusissa tuotantoprosesseissa.

”Kiertotalouteen perustuva muotoilu on nykypäivän yritysten ainut tapa selviytyä” sanoo vastuullisuustieteilijä ja projektipäällikkö Ida Britta Petrelius Noviasta. Tuotteiden valmistukseen liittyvät uudet vaatimukset EU:n tasolla tuovat yrityksille niin haasteita kuin uusia mahdollisuuksia. Keskiössä ovat ympäristöystävällisyyden, kiertotalouden, energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun teemat.  Yhtenä haasteena on, että yrittäjät ja yritykset jäävät kehityksestä jälkeen, jolleivat osaa reagoida ajoissa näihin teemoihin. Yrityksillä on hyvä mahdollisuus olla osana tätä muutosta ja innovoida millaisia viitekehyksiä luodaan.

Monet yritykset toimivat jo huomaamattaan vastuullisesti.

”Vastuullisuus ja kiertotalous voivat kuulostaa hankalilta aiheilta yrityksille, mutta yksinkertaiset muutokset päivittäisessä toiminnassa vastuullisuutta kohti auttavat kehittämään myös yrityksen kilpailuetua ja selviytymistä markkinoilla” toteaa Mira Valkjärvi, projektipäällikkö ja kiertotalousyritysneuvoja Centria-ammattikorkeakoulusta. Kiertotalouteen perustuvan liiketoimintamallin täytyy myös olla kannattava. Tässä on yrityksille mahdollisuus liittyä mukaan kiertotalousmuutokseen.

Hankkeella vahvistetaan Pietarsaaren seudun pyrkimystä olla edelläkävijä ja tiennäyttäjänä globaalissa siirtymisessä kiertotalousyhteiskuntaan, joka samalla vahvistaa seudun monipuolisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on myös luoda digitaalinen opas, josta kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet tuotantoyritykset voivat hyötyä.

Etsimme hankkeeseen mukaan Pietarsaaren seudun yrityksiä, jotka haluavat kehittää tuotteitaan ja palvelujaan vastuullisempaan ja kiertotalouden mukaisempaan suuntaan. Tämä on erinomainen mahdollisuus kehittää yrityksien joustavuutta tämän suuren vastuullisuusmuutoksen edessä.

Kiinnostuitko kiertotaloudenmukaisen suunnittelun mahdollisuuksista? Ota yhteyttä!

Malin Fleen (Concordia) malin.fleen@concordia.jakobstad.fi Puh. +358 10 239 7565 Kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit

Mira Valkjärvi (Centria), mira.valkjarvi@centria.fi Puh. +358 50 5712082 Kestävä tuotekehitys

Ida Britta Petrelius (Novia) idabritta.petrelius@novia.fi Puh. +358 50 4625414 Kiertotalouden mukainen suunnittelu