En växande region behöver egna verktyg för tillväxt

Jakobstadsregionen är på många sätt en unik region. Vår region lever av export och vi har många företag som är marknadsledande inom sina branscher på globala marknader. Våra företag har också visat sig bli starka föregångare i den gröna omställningen och hållbarhetsarbetet. Att tänka och att producera kvalitet är ett naturligt sätt för oss att betjäna kunder och det är också ett naturligt sätt att arbeta hållbart. Den gröna omställningen blir därför med stor sannolikhet ytterligare en språngbräda in i tillväxten för vår region och våra företag.

Nya energiformer kommer att generera ny industri till orten och samtidigt ge arbetstillfällen och uppdrag till etableringar i regionen. Det ser positivt och ljust ut om det inte vore för en sak – det vill säga bristen på arbetskraft.

Den enskilt största och mest betydande strategiska flaskhalsen för vår region är behovet av arbetskraft. Invandringen av utländsk arbetskraft till regionen ökar och regionen växer i antalet invånare tack vare invandring men det sker inte tillräckligt snabbt. Därför behöver vi se till att vi kan ta i bruk alla tillbuds stående medel för att säkerställa att tillväxttrycket i företagen kan kanaliseras till produktion och ny tillverkning.

Jakobstadsregionen utgör ett eget sysselsättningsområde

Den reform av arbets- och näringslivstjänster som skall vara i full funktion 1.1.2025 är en positiv reform för vår region om vi kan ta tillfället i akt och rikta in verksamheten på att förse regionen med mera arbetskraft. Jag ser det som ytterst viktigt att arbets- och näringslivsreformen skall resultera i att Jakobstadsregionen utgör ett eget sysselsättningsområde med sina drygt 21 000 arbetsplatser och organiseras och drivs regionalt. Kommunerna i regionen behöver skapa sig ett verktyg som säkerställer tillgången på arbetskraft, upphandlar tillräcklig och rätt arbetsmarknadsutbildning så att kompetensen i företagen är på rätt nivå och att de långtidsarbetslösa och svårt sysselsatta fortsätter att inkluderas i vårt samhälle. Tillgången på arbetskraft är en av de kritiska framgångsfaktorerna för vår region.

Jarl Sundqvist, Verkställande Direktör

010 239 7559, jarl.sundqvist@concordia.jakobstad.fi