Emigration Expo 1-2.4.2023

Holländare och mässbesökare absolut en potential för Jakobstadsregionen!

Under veckoslutet 1-2.4.2023 ordnades Emigration Expo, ett av Europas största emigrationsevenemang, i Houten utanför Utrecht i Holland, en knapp timmes resa från Amsterdam.

Drygt 11 000 besökare som betalt inträde söker här en plats att emigrera till. De söker aktivt en ny plats för att bygga ett nytt liv på. De söker givetvis arbete men också livskvalitet, trygghet och ser positivt på Finland ”Världens lyckligaste land”, vår grundtrygghet, en av världens bästa utbildningar. Holland är trångt, dyrt och framtiden osäker, säger många i de förhållandevis långa diskussioner som uppstår under de två dagar mässan pågår. Här lönar sig att tala om korta avstånd, närhet till naturen, småbarnspedagogiken, levnadskostnader, balans mellan arbete och fritid, vår arbetshälsovård och en låghierarkisk arbetsmiljö. Allt detta är något som Jakobstadsregionens paket ”Världens bästa plats” kan erbjuda – och paketet fungerar, det ser vi!

Finland hade en rejäl monter på plats i den skandinaviska hallen, som helt klart var den mest besökta. Vi var 36 personer i den finländska delegationen varav 4 var från Jakobstadsregionen och besökarna räckte åt alla.

Kontakterna vi fick på mässan bjuder vi in till en digital infosession måndag 24.4 för att ge dem mera kunskap om Jakobstadregionen som potentiell etableringsort.

Förutom delegationen från Jakobstadsregionen hade vi med oss Tina Nylund från PPLE samt Johan Fredlund från Dobra Finland. Ett 10-tal platsannonser från regionens företag lyftes fram, Beamex, HSJ Products, Nautor och Solving deltog med lediga jobb.

Blev du intresserad av internationell rekrytering?

Vill ditt företag komma med till Holland nästa vår eller redan i höst på nästa digitala EURES – Finland Works-mässa, ta gärna kontakt! För företagen gäller det att ha jobbannonserna på engelska och vara beredd på att företagskulturen och systemen håller för en engelskspråkig rekrytering. Se mer på vår engelskspråkiga Work here! -sida!

Heidi Matinlassi, projektledare Talent Insights

010 239 7557, heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi

Eva Gädda, projektledare REGIONSTADSrekry

010 239 7566, eva.gadda@concordia.jakobstad.fi