Den populära färdplanen ”Österbotten ställer om” når ny publik!

I början av år 2021 publicerade Österbottens utvecklingsbolag (Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Kristinestads Näringslivscentral och Närpesregionens utvecklingsbolag Dynamo Närpes) en gemensam färdplan för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Färdplanen ”Österbotten ställer om” fungerar som ett verktyg för företagen i regionen och hjälper dem att utveckla sin verksamhet i en cirkulär och hållbar riktning.

Färdplanen innehåller praktiska exempel som hjälper företag att starta sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla sitt hållbarhetstänkande. Exemplen som presenteras i guiden bygger på den senaste forskningen, rådande trender samt FN:s mål för hållbar utveckling. De konkreta checklistorna och anvisningarna på färdplanen gör det lättare för både små och stora företag att utvecklas mot en mer hållbar verksamhet.

Du kan ladda ner färdplanen på svenska HÄR!

Färdplanen har laddats ner och delats flera hundra gånger och nu når färdplanen en ny publik när den nu också hittas på webbplatsen Kiertotalous-Suomi https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-tyokalut/kiertotalouden-tiekartat/ där den lyfts fram som modell för kommuner och regioner som vill utveckla en färdplan för sitt eget hållbarhetsarbete.

Omställningen till cirkulär ekonomi främjas i Österbotten av projektet Circular Insight & Transition i samarbete med VASEK, Concordia, Dynamo Närpes och Kristinestad näringslivscentral.

Tilläggsinfo:

Tomas Knuts, projektledare Circular Insight & Transition
+358 10 239 7560
tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi