Concordias hållbarhetsresa

Concordia jobbar på bred front med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi

Vad betyder detta i praktiken? Vilka är de centrala teman som är på tapeten nu?

Vi försöker leva som vi lär. Under det senaste året har vi jobbat mycket med att diskutera vad hållbarhet betyder för oss på Concordia. Här har vi sett det viktigt att involvera hela personalen för att diskutera var vi ska sätta fokus. Vi har analyserat var vi har våra största avtryck och börjat med att sätta fokus där.

Vi har valt att koncentrera oss på tre områden: transport, evenemang och upphandling. Nu har vi kommit så långt i processen att vi har tagit fram tre policyn kring dessa teman.

  1. Resepolicy – Vårt uppdrag är att ha tummen på pulsen, utbilda oss och nätverka så vi reser ganska mycket av dessa orsaker. Därför har vi sett behovet av att fundera hur vi reser och färdas på ett så hållbart och ansvarsfullt sätt som möjligt.
  2. Hållbara evenemang – Vi ordnar ofta olika typer av evenemang och möten för våra kunder och samarbetsparter. Därför har vi nu tagit fram en policy för dessa. Denna policy inkluderar krav på både oss som arrangör, men lyfter också fram åtgärder som gör att våra samarbetsparter och evenemangsdeltagare kan agera hållbart.
  3. Inköpspolicy – Vi tar nu i beaktande hållbarhetskriterier i alla våra inköp och upphandlingar. Med detta vill själva agera hållbart, men hoppas också att våra samarbetsparter lyfter fram hållbarhet och cirkulär ekonomi i sin verksamhet och i de tjänster som de erbjuder.

Klimatkontraktet undertecknat

Concordia har undertecknat Jakobstadsregionens klimatkontrakt vilket också styr vårt sätt att agera på daglig basis. Genom denna gärning vill vi inspirera andra att underteckna det som en del i Jakobstadsregionens hållbarhetsresa.

Men vi kan konstatera att hållbarhetstänket blivit en naturlig del i vårt utvecklingsarbete, i stort som smått. Allt från hur vi sorterar, minskar vårt avfall, förväntningar på husbolaget, samarbetsparter osv.

Vi ser inte på hållbarhetsarbetet som ett separat projekt utan det inkorporeras i våra göromål på alla plan. Det gäller att börja smått och skala upp vartefter. Och i detta vill vi förstås hjälpa och inspirera våra företag och kommuner.

#hållbarajakobstadsregionen #världensbästaplats #hållbarhet