Concordia på besök i Bryssel 

Den 27-28 februari hade vi på Concordia förmånen att delta i den två dagar långa konferensen Circular Economy Stakeholder Conference som hölls i Bryssel. Europeiska kommissionen fungerade som värd för konferensens första dag, där fokus främst låg på de huvudsakliga frågor som kommissionen kommer att förhandla om under året. Första dagens plenarsammanträden presenterade olika EU-förordningar och -initiativ, lyfte fram goda exempel på EU-finansierade projekt samt debatterade framtida policyn inom EU som stöder den cirkulära ekonomin.  

Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar 

Bland föreläsarna fanns bl.a. Frans Timmermans, vice ordförande för Europeiska kommissionen och mannen bakom Green Deal-initiativet, Christa Schweng, ordförande för europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Sveriges miljöminister, Romina Pourmokhtari. Alla talare betonade vikten av att övergå till en cirkulär ekonomi och lyfte de olika möjligheter den cirkulära ekonomin för med sig, inte minst i antalet nya arbetstillfällen.  

Under dagen diskuterades frågor som;  
Hur ska vi producera varor och tjänster i framtiden?  
Hur hanterar vi kunskaps- och arbetskraftsbristen?  
Hur gör vi den cirkulära livsstilen tillgänglig för alla och till ett överkomligt pris?  
Hur ger vi utrymme för innovationer?  
Vad behöver små- och medelstora företag för att kunna implementera cirkulära affärsmodeller?  


Inga entydiga svar gavs naturligtvis, men behovet av att utbilda folk, vikten av samarbete, värderingar och värdebaserat ledarskap samt att höja nivån och skala upp arbetet var svar som ofta återkom. 

Diskussion kring hållbarhet och cirkulär ekonomi med EU-parlamentariker Nils Torvalds 

Vi hade också möjlighet att träffa EU-parlamentariker Nils Torvalds, ordinarie medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt budgetutskottet samt hans specialmedarbetare Alexander Lång.

Under lunchmötet presenterade och berättade vi om det arbete kring hållbarhet och cirkulär ekonomi som gjorts och görs i Jakobstadsregionen och Österbotten. Under den givande och intressanta diskussionen hann vi bl.a. diskutera hållbarhet som attraktionskraft, cirkulär design, ekosystem och energiomställning.  

Biodoversitet – ett högaktuellt tema 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stor värd för konferensens andra dag, som bestod av panel-sessioner, workshops och en ”Networking village”. Temat för dagen var ”Biodiversity and climate” samt ”Resilience for Europe”. Under den andra dagen träffade vi bl.a. Satu Kankala, administrativ sekreterare vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Mirva Männikkö, EU-sakkunnig på West Finland European Office.  

Förmiddagens sessioner fokuserade främst på biodiversitetshotet, och hur vi borde bli bättre på att ta tag i grundorsakerna till biodiversitetsförlusten, exempelvis mineralutvinning. Men även fokus på lösningar, där cirkulär ekonomi presenterades som en vinnande lösning. I denna panel-session deltog Mika Sulkinoja från Sitra, som lyfte fram deras studie ”Tackling root causes – halting biodiversity loss through the circular economy”.  

Networking village 

Under eftermiddagen deltog vi i ”Networking village”, där utvalda intressenter gavs möjlighet att visa upp konkreta exempel på hur de jobbar med cirkulär ekonomi. Vi hade en monter där vi bl.a. presenterade Jakobstadsregionens paraplykoncept ”Hållbara Jakobstadsregionen”, färdplanen ”Österbotten ställer om”, utvecklandet av cirkulära symbioser vid Alholmen Industrial Park samt regionens kaffemodell, d.v.s. hur vi jobbar kring att skapa arenor där företag kan träffas, utbyta idéer och tankar, dela med sig möjligheter och utmaningar för att tillsammans kunna driva hållbarhetsarbetet i Jakobstadsregionen och Österbotten framåt.  

Tilläggsinfo:
Pia Holkkola-Löf, kommunikatör
+358 50 434 6669
pia.holkkola-lof@concordia.jakobstad.fi