Concordia har utsett ny VD

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia har valt politices magister Daniela Mårtenson, Jakobstad, till ny Verkställande Direktör. Med gedigen kännedom om Jakobstadsregionen, dess utbildningssektor och näringsliv, kommer Daniela Mårtenson att fortsätta främja utvecklingen i Jakobstadsregionen. Mårtenson tillträder 1.9.2023. Hon har bl.a. arbetat som forsknings-, utvecklings- och innovationskoordinator hos Centria yrkeshögskola och varit anställd som projektledare hos Concordia med uppdrag att utveckla innovationsförmåga, företagsmentoring, generationsväxlingar och start av Campus Allegros verksamhet. Mårtenson bedriver doktorandstudier vid Vasa universitet inom utvecklingsprocesser.

Concordia är ett kommunalägt företag med 11 anställda som arbetar för att binda samman näringslivet, kommunerna och utvecklarorganisationer i Jakobstadsregionen. Concordias uppdrag är att säkerställa att regionen fortsätter vara attraktivt för företagsverksamhet, inflyttning och investeringar.

Concordia har en viktig roll som en central aktör i att skapa bästa tänkbara förutsättningar för regionens näringsliv som vill förverkliga sina tillväxtplaner och en stark roll i att öka regionens attraktionskraft i samtliga fem ägarkommuner, säger styrelseordförande Peter Boström. Vi vet att Daniela Mårtenson har de bästa förutsättningar som behövs för att lotsa Concordia vidare.

Concordia erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning och -utvecklingstjänster och arbetar aktivt med regionutveckling, projektverksamhet, intressebevakning och regionmarknadsföring i nära samarbete med utvecklingsbolagets intressenter.

Mera information ger:
Peter Boström, 044 550 9902, peter.bostrom@datic.fi