Är du den vi söker?

Vill du vara med och bidra till omställningen mot en cirkulär tillverkning i Jakobstadsregionen?

Bli vår nya cirkulära affärsutvecklare!

För dig med stort intresse för att vara med och jobba fram nya, cirkulära affärsmodeller i företag finns nu ett intressant och omväxlande jobb att sökas. Cirkulär design är idag en av de stora framtidsmöjligheterna för företagen. Ca 80% av klimatavtrycket för en produkt är resultat av beslut som tas i designskedet. Företagens förmåga att utveckla produkter som kan återvinnas, repareras och återanvändas kommer att vara en framgångsfaktor i framtiden.

Efterfrågan på cirkulärekonomiska lösningar växer hela tiden. Ur företagens synvinkel kan cirkulär design medföra betydande inbesparingar men också skapa helt nya affärsmöjligheter. Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia har fått finansiering för projektet ”DeCiDe – Developing Circular Design” som tar sikte på att svara på det ökade kravet på omställning till cirkulär ekonomi redan i produktens planeringsskede.

Huvudmålgruppen i projektet är de tillverkande industriföretagen och deras underleverantörer i Jakobstadsregionen. Projektet, som genomförs i nära samarbete med yrkeshögskolorna Novia och Centria, har tre fokusområden: cirkulär design, cirkulära affärsmodeller och hållbar produktutveckling. DeCiDe-projektteamet består av tre projektledare (en på Concordia som har huvudansvaret för projektet, en på Centria och en på Novia) som tillsammans arbetar för att de i projektet ställda målsättningarna uppnås. Som projektledare på Concordia ingår du i vårt kreativa hållbarhetsteam och har huvudfokus på cirkulära affärsmodeller.

PROJEKTLEDARE (100%), tidsbundet, 18 månader

Vi söker en affärsutvecklare med starkt intresse för produktutveckling och som drivs av att ta fram nya och intressanta cirkulära affärsmodeller. Uppdraget är tidsbundet, 18 månader och kan påbörjas så snabbt som möjligt.

Till dina arbetsuppgifter hör att:

  • inspirera till att hållbara produkter och nya cirkulära affärsmodeller skapas och testas i projektet
  • arbeta i nära kontakt med den tillverkande industrin i Jakobstadsregionen så att utvecklingscase hittas och testas
  • ansvara för att en digital verktygsback produceras och information om innehållet sprids
  • ansvara för övergripande kommunikation om projektet och dess aktiviteter
  • ha koordinatorsansvar och att säkerställa att parterna i projektet samverkar

Vi ser gärna att du har en teknisk eller merkantil högskoleexamen, att du har för uppdraget relevant arbetserfarenhet, har förmåga att engagera och att starta processer och att handleda till förändring och att du behärskar de båda inhemska språken.

Ansökningstiden har gått ut 6.2.2022. Har du frågor? Kontakta VD Jarl Sundqvist 0400 109 911

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ger företagsrådgivning åt blivande företagare, existerande företag samt de som är intresserade av att etablera sin verksamhet i vår företagsvänliga region. Tillsammans med kommuner och utvecklarorganisationer ser vi till att Jakobstadsregionen är attraktiv och att regionen syns och hörs på såväl nationella som internationella arenor. Vi arbetar också för att det skall vara bekvämt och smidigt att etablera sig i Jakobstadsregionen, både för mänskor och företag.