25 år av näringslivstjänster och utveckling

Gun Kapténs, kommundirektör i Larsmo, sitter i dag i Concordias styrelse, men hon var i allra högsta grad med i verksamheten från första början år 1999. Hon var nämligen då aktiv i Larsmo utvecklingsbolag, Concordias föregångare, men närde en vision om att alla kommuner borde ingå i samma organisation i näringslivsfrågor.

– De 25 åren av arbete har burit frukt. I dag känns det som en omöjlig tanke att alla fem kommuner skulle ordna de här tjänsterna på egen hand. Vi är mycket starkare när vi ”brandar” oss tillsammans, konstaterar Gun Kapténs.

Hon upplever att Concordia har hittat sin väg. Regionen som helhet har tack vare samarbetet också blivit bättre på att få externa pengar till utvecklingen. I dag kan Concordia få bra projekt som företag, näringsliv och invånarna har nytta av.

– Ett exempel på detta är den gröna omställningen där Concordia varit drivande. Det är viktigt att företagen får nytta av den kunskap som finns i bolaget. Concordia har också varit lyhörda mot vad kunderna behöver, säger Kapténs.

Concordia grundades i juni 1999 och samma år anställdes företagsrådgivare Sanna Kankaanpää.

– Jag fick börja jobba direkt. Jag minns att när jag kom till Runebergsgatan fick jag ett rum intill Viexpo och hade tre kunder i kö medan telefonen och faxen gick varm. Det var bara att boka in kunderna och kavla upp ärmarna, skrattar Sanna.

Många personer har verkat i olika roller inom organisationen under de 25 åren som gått. Sedan hösten 2023 är Daniela Mårtenson vd. Men det är inte första gången hon jobbat för Concordia. Drygt tio år tidigare var hon anställd som projektledare.

Hon ser arbetet på Concordia som ett lagarbete.

– Utvecklingen av regionen är ett samarbete mellan kommuner, företag, utbildnings- och utvecklingsorganisationer, föreningar… Vi utvecklar helt enkelt regionen tillsammans alla från lite olika håll, säger hon.

Concordia har firat sin födelsedag i arbetets tecken tillsammans med personal och styrelse. Men vi lyfter upp de 25 åren genom olika typer av material och tillställningar under året. Håll upp ögonen!