Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

INBJUDAN:

Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.

Genom att lära dig mera om hållbarhet kan du och ditt företag dra nytta av de möjligheter som den gröna omställningen medför. Dessa möjligheter kan vara skapandet av nya affärsmodeller, etablering av nya kundrelationer eller identifierandet av nya finansieringskanaler. Därför är det viktigt för företag att vara i framkant, där föregångare har mest att vinna

Om du känner att ditt företag vill vara med på tåget, ansök om att kostnadsfritt delta i ”Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner (SOF)”-projektet som drivs av tre utvecklingsbolag i Österbotten. Inom projektet kommer vi att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på bland annat följande utmaningar:

 • Varför och hur skall företag räkna sitt koldioxidavtryck?
 • Vilka krav kommer det att ställas gällande hållbarhetsrapportering, och hur bör man reagera på dem?
 • Vilka finansieringsmöjligheter erbjuder den gröna omställningen?
 • Hur bör hållbarhet kommuniceras för att inte uppfattas som ”greenwashing”?
 • Vilka nya affärsmodeller kan den gröna omställningen medföra?
 • Vilka samarbetsmöjligheter finns det i regionen?

För vem?

Alla mikro-, små och medelstora företag (upp till 250 anställda) i Jakobstadsregionen, Vasaregionen och Sydösterbotten kan delta. Du behöver inte ha tidigare kunskap och erfarenhet av hållbarhet.

Vad?

Projektet omfattar 3 workshopar, 4 webbinarier (i genomsnitt varannan månad med sommaruppehåll) samt företagsbesök under 2024. Vi håller ett kick-off evenemang den 17.1.2024 på Wasa Innovation Center och den första workshopen hålls i Jakobstad den 25.1.2024.

Varför delta?

 • Du får konkreta verktyg för att påbörja hållbarhetsarbetet i ditt företag
 • Du får information och kunskap om aktuella ämnen.
 • Efter deltagandet vågar och kan du kommunicera företagets hållbarhetsåtgärder och därigenom öka värdet på ditt varumärke.
 • Du förstår vad hållbarhetsrapportering innebär för ditt företag.
 • Du träffar likasinnade, utvidgar ditt nätverk och får stöd från andra företag som deltar.
 • Du får synlighet genom projektets kommunikation, där vi kommer att publicera företagsberättelser från de deltagande företagen.

Hur delta?

Om du vill vara med i projektet skicka senast 11.12.2023 ett epostmeddelande där du beskriver ditt företag, vilka eventuella utmaningar företaget står inför samt varför ni vill delta. Sätt som rubrik i e-postmeddelandet: Ansökan till SOF programmet / FÖRETAGETS NAMN.

Mera information ger:

Projektparter: Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Dynamo Närpes samt Kristinestads Näringslivscentral