Vi kunde helt klart flytta hit!

-Jakobstadsregionen verkar vara en härlig plats med fina människor

Nawaz Ahmed och Fatema Jannat deltog i Jakobstadsregionens rekry-mässa ”Täällä on töitä” i Uleåborg i månadsskiftet november-december 2022 och vann vår besökartävling. Priset var ett tvådagarsbesök i Jakobstadsregionen med målet att testa möjligheten att locka hit dem med jobb och livskvalitet.

Hur gick det då?

Att vinnarna råkade ha internationell bakgrund – hemma från Bangladesh – med endast drygt fyra månader i Finland gjorde besöket extra intressant. Båda befinner sig just nu i Uleåborg där Nawaz för tillfället arbetar och Fatema studerar till diplomingenjör inom elektronik och kommunikation på Uleåborgs universitet. Nawaz har en högskolexamen inom ekonomi och handel. Båda har redan kring 10 års arbetserfarenhet.

Varför har de valt Finland då? Både Nawaz och Fatema har valt ett land med hög utbildningsnivå och att Finland är känt för en arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid har varit viktigt. Trygghet och möjlighet att långsiktigt skapa sig ett liv här är också viktiga faktorer för dem.

Under två dagar har Fatema och Nawaz fått göra företagsbesök, njuta av vila på Jugend Boutique Hotel, fått testa på vinterbad på Strandis och fått guidningar om både Jakobstads och regionens näringsliv och historia. Av vårt breda näringsliv hann vi med besök på Beamex, Snellman och Nautor. Vi förde intressanta diskussioner om jobbmöjligheter, slutarbeten och hur arbetsmiljön ser ut i företagen.

När vi sitter och summerar besöket på Concordia, får vi besök av Hizzatul Alam Hemal, som också kommer från Bangladesh och plötsligt går diskussionerna heta på bengali, men det visar sig också att kunskaper finns på urdu, hindi och arabiska förutom att engelskan har flutit på fint under besöket. Språkstudier på finska är också på gång, men på fyra månader har de inte hunnit så långt ännu. Men båda är också på det klara med att de vill hitta arbete som åtminstone i någon mån motsvarar deras utbildningsnivå och erfarenheter. Vägar in kan vara både sommarjobb och praktik eller slutarbeten.

Våra gäster tackade för ett varmt mottagande både hos företagen och bland alla de träffade under besöket. ”Vi kan absolut tänka oss att landa i Jakobstadsregionen, bara vi hittar arbete och boende!” summerar Nawaz och Fatema besöket när vi vinkar av dem på Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation för deras 2-timmarsresa tillbaka norrut.

Så om någon av er ute i arbetslivet behöver Nawaz och Fatema, så har vi två utbildade, erfarna, härliga och långsiktiga inflyttare som är redo att flytta in – det är bara att ta kontakt!