Verkstad 15.9: Småföretagarens dataskydd

Har du skyddat och säkrat företagets data på ett ändamålsenligt sätt? Vilka risker finns och hur kan du hantera dem? Hur gör du om olyckan är framme? Är det annat än din dator som behöver skyddas? Hanterar du personuppgifter? Vad bör du tänka på i så fall?

Kom med på en förmiddag där vi under sakkunnig ledning ger dig svaren på ovanstående frågor, diskuterar småföretagarens dataskydd och går igenom viktiga punkter för att hantera de risker som finns. 

Utbildare: Joel Sjöblom, DG Creative
Tid: 15.9.2023, kl. 8.30-12.30. Morgonkaffe finns serverat från 8.00
Plats: Optima, konferensrum Ådön, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Program: 
8.30    Välkommen!
8.45    Vilka cyberhot och risker finns idag? 
9.15    Diskussion – Hur kommunicerar vi idag och via vilka hjälpmedel? Vilken företags- och kundinformation hanterar vi? 
9.45    Riskkartläggning av företagets IT-miljö
10.30  Efter att vi vet vad som ska skyddas – hur skydda:
           IT-miljön – (brandmur, nätverk, lösenord m.m. m.m.)
           Filer (server, cloud, backup, etc.)
           Arbetsstationer
           Mobiltelefoner
11.15  Paus
11.30  GDPR – vad och varför? Vilken data samlar organisationer in idag? Vilken data delar jag med mig av? Hur påverkar GDPR min organisation?
12.15  Diskussion och avrundning.

Efter verkstaden finns möjlighet till gemensam lunch i Yrkeskocken på egen bekostnad. Verkstaden riktar sig till småföretag och är avgiftsfri för deltagarna. Det finns 20 platser så anmäl dig i tid!

Anmälan senast fredag 8.9.2023 via denna länk

Tilläggsuppgifter:

Kari Myllymäki, företagsrådgivare,

Telefon: 010 239 7555

Epost: kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi