Världens mest hållbara vattenlås

Den hållbara utvecklingen har aldrig varit snabbare. Ändå tycker Marko Nylund att det går för långsamt. Genom att skapa hållbara vattenlås vill han vara med och bidra till en bättre framtid.

På Prevex hemsida finns en video där vd Marko Nylund skidar över isen. Han stannar vid en rastplats, sätter sig ner och pratar om världen, klimatet och om vilka fotspår vi lämnar efter oss.

– För mig personligen och i rollen som vd handlar det om ett genuint intresse för att ta hand om vår planet. Att våga ställa frågan vad vi egentligen håller på med.
Sedan 2019 har Prevex haft en tydlig vision – att tillverka det mest hållbara vattenlåset på marknaden. Tanken föddes i samband med ett större värdegrundsarbete för några år sedan. I stället för att fokusera på en eller några produkter valde man att satsa fullt ut från början och göra om alla produkter. I dag innehåller produkterna cirka 55 procent återvunnet material och målsättningen de kommande åren är att nå upp till 90 procent.
– Utmaningen med våra produkter är att råmaterialet måste innehålla exakt rätt blandning för att hålla, ett vattenlås får helt enkelt inte läcka. I den totala hållbarheten ingår också produktens funktion, säger Marko Nylund.

Man måste vara fullständigt transparent

Ett annat medvetet val man gjort är att vara öppen med vad man gör. Prevex har just publicerat sin första hållbarhetsrapport och den finns tillgänglig på hemsidan. Här kan man bland annat läsa om hur man ligger till i de tre scope-klasserna, klimatkompensering och företagets scrap rate, det vill säga hur stor andel av produkterna som blir avfall i produktionen.
– Om du ska kunna kalla dig hållbar måste du också vara fullständigt transparent. Att bara klistra på en etikett räcker inte. Det handlar om att ta reda på fakta, agera och hitta lösningar som på riktigt har en positiv inverkan på klimatet.
Marko Nylund har förståelse för att det speciellt i mindre företag inte finns samma resurser – att vara hållbar kräver nämligen kunskap – men samtidigt säger han att det inte är någon ursäkt.
– En del av öppenheten handlar också om att dela med oss av våra erfarenheter så att andra kan undvika att göra samma misstag som vi har gjort.

Finns inget slutdatum för när den hållbara utvecklingen ska vara klar

Den stora utmaningen för Prevex del är produkter som innehåller flera olika material, och därmed är svåra att återvinna. Bland annat vissa vattenlås har tätningar som gjuts fast i tillverkningsprocessen. Han påpekar också att det inte finns något slutdatum för när den hållbara utvecklingen ska vara klar.
– Det här är ett ständigt pågående arbete. Vi kan hela tiden bli bättre.
För Prevex del är det också viktigt att resten av företagen i regionen är hållbara. En del av Prevex förpackningsmaterial kommer till exempel från Rani Plast, i produktionshallen spottar en av linjerna ut gulsvarta delar till Mirkas slipmaskiner och i ett hörn står en truck från Solving.
Prevex har i dag cirka 1000 olika produkter, och producerar årligen fyra miljoner vattenlås. I den nyaste hallen står ett 40-tal formsprutor på rad. Marko Nylund går fram till en av de stora säckarna och plockar upp en handfull plastdelar.
– Det här ger åtminstone mig perspektiv. Om vi ska hålla på med detta även i framtiden måste det vi gör vara hållbart. Något annat alternativ finns inte.

Prevex – Vem är vi?

Prevex är ett av de få företag i världen som specialiserat sig på vattenlås. Vi utvecklar, designar och producerar vattenlås och relaterade produkter för både tillverkningsindustrin, distributörer och återförsäljare. Visste du att vi har 50 olika robotar i fabriken, eller att vi årligen producerar fyra miljoner vattenlås? Fabriken finns i Nykarleby och företaget ägs av KWH-koncernen.
www.prevex.com

Ta del av de övriga hållbarhetsberättelserna

Denna artikelserie har tagits fram inom ramen för projektet CIT – Circular Insights and Transition som är finansierad av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Österbottens Förbund och Utvecklingsbolagen i Österbotten.