Studiebesök till Tammerfors 12.12.2023 med Bothnia Green Energys DC pilot

Bothnia Green Energy är ett projekt som syftar till att ta vara på de nya förutsättningar som skapats för företag och organisationer i Kvarkenregionen att utveckla och sälja framtidens hållbara energilösningar. Inom projektet genomför vi ett antal piloter inom nya teman inom energisektorn. En av piloterna handlar om att utreda och ta vara på möjligheterna som likströmsnätverk ger. 

Numera baserar sig både produktion och konsumtion av elektriciteten alltmer på likström, som sedan omvandlas till växelström enbart för överföringen, för att sedan likriktas igen till likström innan förbrukningspunkten. I vår pilot utreder vi i vilken skala det kunde finnas möjligheter att lämna bort växelströmsfasen för att överföra energin som enbart likström. 

För att få inspiration och ta del av erfarenheter kommer arbetsgruppen att arrangera en endags studieresa till Tammerforsregionen. Studiebesöket är öppet även för övriga företag som finner upplägget med nyttjande av likström intressant.

Dagsprogram (12.12)

5:36-7:51 Tåg Jakobstad-Pedersöre – Tammerfors (bokas och bekostas själv)  
Transport från tågstationen till DC One i Pirkkala
08:30-10:00 besök hos DC One
Transport till Ylöjärvi
10:30-11:15 Lunch vid Aitoleipä i Ylöjärvi
11:15-12:45 besök hos Merus Power
Transport till Lempäälä
13:15-14:30 Besök hos Lempäälän energia
Transport till tågstationen
15:02-17:27 Tåg Tammerfors- Jakobstad-Pedersöre (bokas och bekostas själv) 

Ifall du eller någon annan från ditt företag är intresserad av att delta på resan kan anmälan göras genom att kontakta din lokala projektarbetare, dock senast 4.12.2023. För Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia är det Catarina Still som fungerar som projektets kontaktperson, e-post: catarina.still@concordia.jakobstad.fi , telefonnummer +358 50 5920 516

OBS! Det finns endast ett begränsat antal platser!