Spillmaterial blir ny plastfilm

Maskinoperatören plockar svarta och vita plastbitar på ett långt rullband. I andra änden kommer det ut finmald plast som sedan smälts ner och får nytt liv. Hos Rani Plast tas allt tillvara.

Produktionen vid Rani Plasts fabrik i Terjärv är i dag ett slutet kretslopp. Allt plastavfall och spillmaterial ur produktionen tas tillvara och blir nya produkter. En ny re-granuleringsenhet har nyligen tagits i bruk och målsättningen är att fortsätta öka andelen återvunnen plast.

– Alla våra produkter är i dag hundra procent återvinningsbara, och inom det kommande året siktar vi på att andelen återvunnet material ska ligga kring 25 procent, i vissa produkter mer och i andra mindre, säger hållbarhets- och utvecklingsdirektör Mats Albäck. Den nya enheten ger en tilläggskapacitet på cirka 8 000 ton plastgranulat per år, men är också en del av företagets långsiktiga satsning på en mera hållbar produktion. Ända sedan starten har man varit noggrann med att spara på material, och därmed kostnader. Det här är något som enligt Mats Albäck sitter i ryggraden och som i dag omvandlats till ett cirkulärt tänk. Han säger att Rani Plast i egenskap av producent har ett stort ansvar, men också möjligheter att visa vägen för andra.

Vi behöver tillverka produkter som går att återvinna

– Det cirkulära tänket startar redan i produktutvecklingen och designprocessen. Vi behöver utveckla produkter som går att återvinna, men också produkter som går att tillverka av återvunnet material. Det här innebär ett tätt samarbete både med våra råvaruleverantörer och kunder. Eftersom vi har lång erfarenhet av att jobba cirkulärt, är det ofta vi som presenterar lösningarna.
Att återvinna eget material fungerar bra, men utmaningen ligger i att också kunna ta hand om andras avfall. Plast i form av konsumentavfall behöver sorteras och tvättas, vilket är en ganska omfattande process, och någon sådan anläggning har inte Rani Plast. Samma gäller också till exempel lantbruksplaster som innehåller både jord och foderrester. Denna typ av råmaterial köps utifrån, färdigt re-granulerat.

Plasten en liten del av kolfotavtrycket

För Rani Plast omfattar hållbarheten också ansvaret för närmiljön och sedan några år tillbaka följer man noggrant med fabrikens koldioxidavtryck. Eftersom plast både smälts och kyls ner är branschen överlag väldigt elenergiintensiv.
– Vi har övergått till utsläppsfri el och på den nya enheten har vi installerat solpaneler. Men det finns mer vi kan göra. En sak är att byta ut våra truckar till nya biogasdrivna varianter och att använda biogas i tryckprocesserna. Eldrivna fordon är en annan möjlighet.
Mats Albäck påpekar också att plasten fått ett oförtjänt dåligt rykte.
– På rätt ställe och rätt använd är plast ett överlägset förpackningsmaterial, till exempel när det handlar om att förpacka livsmedel.
Faktum är också att plasten är en ganska liten del av vårt personliga kolfotavtryck. Mats Albäck plockar fram en studie som visar att plasten för den genomsnittliga europeiska konsumenten bara står för 0,6 procent, medan saker som värme ligger på 18 procent, bilen 14 procent och maten 14 procent. Största boven är konsumtionen med 25 procent.
– Jag brukar säga att det är bra att med jämna mellanrum fundera på den egna konsumtionen.

Rani Plast – Vem är vi?

Rani Plast jobbar inom förpackningsindustrin, med rötterna stadigt förankrade på hemorten Terjärv. Vi är specialiserade på förpackningsfilm för industrin och lantbruk. Vi tillhör den familjeägda, internationella koncernen Rani Group, som i dag äger nio fabriker i fem länder. Koncernen har cirka 1000 anställda, en omsättning på över 300 miljoner euro och exporterar produkter till 50 olika länder.

www.raniplast.fi

Ta del av de övriga hållbarhetsberättelserna

Denna artikelserie har tagits fram inom ramen för projektet CIT – Circular Insights and Transition som är finansierad av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Österbottens Förbund och Utvecklingsbolagen i Österbotten.