Solvings truckar byggs för att hålla

Allt från rymdraketer och lastbilar till kapslar med använt kärnbränsle flyttas med hjälp av Solvings truckar. Maskinerna byggs för att hålla, och nu vill företaget också ställa om för att även tillverkningen ska bli ännu mera hållbar.

Solving är ett bra exempel på hur det ofta går till i Jakobstadsregionen: Vi gör ett bra jobb och är ibland till och med världsledande i vår bransch, men glömmer bort att berätta om framstegen.

– Vi har bestämt oss för att bli bättre på att prata om det viktiga och långsiktiga arbete vi gör. Också våra kunder kräver att vi är öppna och transparenta med vår tillverkningsprocess.
Det säger kvalitetschef Jenny Valo. Hennes kolleger runt om i regionen har redan kommit långt och hon är glad över att få vara en del av detta nätverk. Solving verkat globalt, men lägger stor vikt vid lokala kunder och leverantörer. Många av nejdens industrier använder Solvings truckar, och själva strävar de efter att anlita lokala leverantörer.
– Många ställer höga krav på sina samarbetspartner och därmed bidrar samarbetet också till att sprida kunskapen inom regionen.

Nya produktionsutrymmen är under planering

Just nu är det trångt om utrymme i monteringshallen. En större serie truckar till den svenska lastbilsjätten Scania är på gång, och i andra änden av hallen lägger montörerna sista handen vid två gula specialtruckar som beställts av Posiva, det finländska företaget som bygger anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle.
– Det här är troligen världens första autotruckar för detta ändamål, och vi hoppas att de ska ge upphov till flera motsvarande projekt. Truckarna ska användas för att transportera kapslarna med kärnavfall via hissar till slutförvaringsutrymmet som ligger hundratals meter nere i berggrunden.
Leveransen till Posiva ställer stora krav på transparens och dokumentation. Jenny Valo säger att det varit en bra ögonöppnare för hela företaget.
– Det är i den här riktningen vi ska utvecklas.
Men det finns också mera akuta utmaningar. Verksamheten har de senaste åren vuxit så pass snabbt att väggarna bokstavligen kommer emot. En investering i nya produktionsutrymmen finns med i planerna, och då räknar Jenny Valo med att hållbarhetsaspekten ska beaktas.
– Uppvärmningen och resandet är två stora utmaningar. Att ta i bruk våra maskiner fungerar inte digitalt, utan våra programmerare behöver vara på plats hos kunden. Vi har cirka tio programmerare som har uppemot 150 resdagar per år.

Hållbarhet och lång produktlivslängd i fokus

Arbetet mot en mera hållbar produktion har startat, och Jenny Valo ser som bäst över företagets koldioxidavtryck. En sak hon redan nu stolt visar upp är lagret. Genom att bygga upp ett system där komponenterna beställs in per projekt har man lyckats minska spillet. På hyllorna finns lådor som innehåller exakt de delar som behövs för en viss truck, och inget annat.
Inne i monteringshallen sitter 5S-modellen inom Lean Manufacturing sedan länge i ryggraden och man arbetar aktiv med återbruk.
– Våra truckar byggs för att hålla i årtionden. Vi har också satsat på after sales och att ta tillbaka både våra egna och andras maskiner för reparation och uppgradering. Att erbjuda både reservdelar och service är en viktig del av hållbarhetsarbetet, säger Jenny Valo.

Solving – Vem är vi?

NASA, Scania och Posiva. Bland våra kunder finns verkliga höjdare. Själva finns vi i Sandsund, Pedersöre, och är kända för våra hanteringssystem för tunga laster. Vi tillverkar hanteringsutrustning som fungerar med luftkuddar eller hjul, vilket gör det både effektivt och säkert att hantera olika typer av laster. Och naturligtvis med en hög automationsgrad. Vi är en del av Solving Group, och exporterar i dag produkter till 60 olika länder.
www.solving.com

Ta del av de övriga hållbarhetsberättelserna

Denna artikelserie har tagits fram inom ramen för projektet CIT – Circular Insights and Transition som är finansierad av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Österbottens Förbund och Utvecklingsbolagen i Österbotten.