Projekt PIA – Bekämpning av invasiva växter

Projekt PIA – Bekämpning av invasiva växter är ett samarbete mellan Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby för att bekämpa invasiva växtarter i regionen. Invasiva växter utgör ett hot mot biologisk mångfald och kan förvärras av klimatförändringar.

Målet är att utveckla en regional handlingsplan för att hantera dessa växter och uppmuntra invånarna att delta i att skydda vår lokala biodiversitet och klimat.

Här kan du läsa mer om projektet.