Pedersöre kommuns hållbarhetsberättelse

Pedersöre Värmes nya biovärmecentral i Bennäs är ett led i Pedersöres målmedvetna och långsiktiga strategi att fasa ut oljan och ersätta den med förnybara energikällor för att värma sina fastigheter.

Kjell Gripenberg, vd för Pedersöre Värme

Pedersöre Värmes nya biovärmecentral i Bennäs är ett led i Pedersöres målmedvetna och långsiktiga strategi att fasa ut oljan och ersätta den med förnybara energikällor för att värma sina fastigheter. I anläggningen används i huvudsak skogsflis från skogarna i närområdet som råvara. Fjärrvärmenätet täcker bl a Bennäs centrumområde, industriområdet, idrottscentret och Sursikbackens fastigheter.

Värmecentralen har en årlig effekt på ca 12 GWh. Den totala årsproduktionen i Pedersöre värmes åtta fjärrvärmecentraler är 23 GWh.

– Det motsvarar ca 30 miljoner liter olja på tio år. Vi har alltså ersatt en stor mängd eldningsolja med inhemsk skogsflis. Vi är en föregångare när det gäller energiproduktion i en så pass vidsträckt kommun som Pedersöre, säger Kjell Gripenberg, vd för kommunens koncernbolag.

Han förutspår att det blir aktuellt att använda både värmepumpar och biogas inom fjärrvärmedriften i framtiden. Solpaneler ingår redan kommunens arsenal – det finns ca 170 solplaneler på Ax-fastigheten i Bennäs. Solenergin täcker t ex kylningen av fastigheten till 100 %.