Larsmo kommuns hållbarhetsberättelse

Trampa på! Larsmo huvudbibliotek lånar ut två snygga bibliotekscyklar och cykelhjälmar helt gratis för en vecka åt gången. Du kan också låna andra motionsredskap och spel via bibliotekets Sportotek.

Bibliotekscyklarna ökar välmåendet, är bra för miljön och dessutom sparar du pengar genom att låna i stället för att äga. Och så är det ju roligt att cykla!

Regionens nätverk av cykelvägar är väl utbyggt så det finns trygga rutter att trampa runt på för alla.

Att låna böcker och cyklar är ett sätt att göra klimatsmarta val och bidrar till en cirkulär ekonomi i linje med Jakobstadsregionens klimatstrategi.

Mera information hittas på:

Bibliotekets webbplats
Facebook
Instagram

#hållbarajakobstadsregionen #larsmoluoto