Kvalitet som håller

Materialval och design som ger produkten en så lång livslängd som möjligt. Det är en av hemligheterna bakom Ekeris gröna framgång.

I monteringshallen vid Ekeri står lastbilssläpen på rad, redo att åka ut till kunderna. Men innan de förklaras helt klara ska de ännu förses med ett grönt klistermärke på bakdörren med texten Net Zero Manufacturing.

– Vi har nu kommit så långt att fabriken är helt koldioxidneutral. Under förra året var våra utsläpp nere på 128 ton, vilket motsvarar utsläppen från tio privatpersoner, och den överskridande delen kompenserar vi genom att plantera träd på torvmarker, säger Daniel Asplund, ansvarig för kvalitet och aftersales.

Hållbarhetssatsningar ger konkurrensfördelar

År 2022 tilldelades Ekeri Jakobstadsregionens hållbarhetspris. Resan startade redan för flera år sedan. Daniel Asplund är mån om att ständigt lära sig nya saker och plötsligt var hållbarhet på allas läppar. Han gick en kurs för att lära sig mera, initierade lanseringen av företagets uppförandekod och började sakta men säkert driva utvecklingen i rätt riktning. Han säger också att det handlar om en konkurrensfördel, att kunderna började ställa frågor om hur man beaktar klimatfrågan, men också mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Till andra företag som står i startgroparna har han ett viktigt råd:
– Delta gärna i evenemang om hållbarhet för att lära er mera. Ta reda på vad ni redan är bra på och välj sedan ett enkelt och hanterbart projekt. Att lyckas ger motivation att fortsätta, och kom också ihåg att fira framgångarna.
Koldioxidneutraliteten har Ekeri uppnått tack vare flisuppvärmning, byte till biobränslen och genom att driva fabriken med grön el. Nästa steg är att ta itu med själv produkterna och den stora utmaningen är materialen.
– Vi är beroende av stål från en utsläppstung industri, men så länge det inte finns några alternativ på marknaden är vi ganska låsta. Ett fossilfritt stål är under utveckling och jag hoppas att det snart blir verklighet.
På ritbordet finns också en ny ventilationsanläggning – den gamla är onödigt energislukande – och luftvärmepumpar för att ta tillvara energi från måleriet.

Reparation och produktdesign A och O

I servicehallen står två släp sida vid sida. Det ena har varit med om en trafikolycka och en skadad vägg har bytts ut. Det andra har brunnit och hela överdelen ska förnyas.
– Det här är ett bra exempel på hur vi tänker långsiktigt och cirkulärt. Genom att reparera vagnarna ger vi dem längre livstid, säger Daniel Asplund.
Som ett annat exempel nämner han designen. En vagn ska naturligtvis vara så lätt som möjligt ur lastningssynpunkt – om vagnen är lätt ryms det mera last inom den tillåtna maxvikten. Men det handlar också om att försöka reducera mängden material. Ekeris vagnar är också kända för att vara öppningsbara på sidan, vilket också är ett plus ur hållbarhetssynpunkt – ju enklare att lasta och lossa, desto mindre tomkörning.
Det gröna klistermärket då? Det är ett sätt att visa vad man prioriterar. Och ett sätt att berätta om det viktiga jobb som dagligen görs i fabriken – något som Daniel Asplund uppmanar alla andra att också våga göra.

Ekeri – Vem är vi?

Ekeri har etablerat sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska släp- och trailermarknaden. Vårt trumfkort kallas Easy Loading – smidiga transportlösningar som är lätta att lasta tack vare öppningsbara sidor. Varje år rullar 700 ekipage ut från fabriken i Kållby, Pedersöre. Ekeri grundades år 1945 av Bror Eklund och vi är fortsättningsvis ett familjeägt bolag med cirka 300 anställda.
www.ekeri.com

Ta del av de övriga hållbarhetsberättelserna

Denna artikelserie har tagits fram inom ramen för projektet CIT – Circular Insights and Transition som är finansierad av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Österbottens Förbund och Utvecklingsbolagen i Österbotten.