Kronoby kommuns hållbarhetsberättelse

Kronoby kommuns bildningsväsende jobbar medvetet för en hållbar utbildning. För att jobba klimatsmart har Kronoby kommun lyft fram fyra tyngdpunktsområden inom Jakobstadsregionens klimatstrategi som kommunen medvetet lyfter fram i alla sina skolor i kommunen.

  1. Satsning på IT-utrustning. För att minska papperskonsumtionen samt skapa en hållbar IT-strategi gällande undervisning.
  2. UTIS. Utomhuspedagogik för att lära sig sambandet mellan miljöpåverkan och det egna ansvaret hos varje enskild individ.
  3. Hållbara transporter. Kommunens skoltransporter ordnas så hållbart som möjligt. Motionsfrämjande kampanjer ordnas varje höst och vår.
  4. Grön Flagg. Alla kommunens skolor jobbar enligt Grön Flagg modellen.
Bild från Nedervetil Skolas gårdsplan som eleverna fått vara med och utforma.

Vi jobbar medvetet för att skapa hållbara val och handlingar, även med eleverna så de får det tankesättet redan i skolan. Det borde ju vara en självklarhet att klimattänket ska finnas, man måste bara jobba för att få en verksamhet som är klimatsmart. Till exempel Nedervetil skola har redan fått Grön Flagg –certifikatet och det strävar vi till i andra skolor också, berättar tf. bildningschef Ida Kronholm.


Nyttiga länkar:

Jakobstadsregionens klimatstrategi

Information om Jakobstadsregionens klimatarbete